| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Stop wasting time looking for files and revisions. Connect your Gmail, DriveDropbox, and Slack accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize all your file attachments. Learn more and claim your free account.

View
 

Jan_P

Page history last edited by Millner 11 years, 8 months ago

Lexicon Januale


PAG. XXX (GoogleBooks scan NOT yet available)


Scribae: EMillner, [nomen adde]

Status:


 

LITERA: P

Incipentia a P.

PAB-o (-onis, m.) vehiculum unirotum.

Pabulum, v. Pascere. Pacare, v. Pax.

2. PAC-isci cum aliqvo solemus (i. de dando et reddendo convenire) mediante -tore aliqvo, -tione certâ: aut de-isci qvoqvomodo. Sed perfidi qvandoqve -ta violant, neqve -titiam mercedem reddunt.

3. Paetus, cui oculi ludunt.

4. PAG - ina (-ella, q. -inella) folii chartacei facies una.

5. PAG-us, habitatio rusticorum e pluribus villis compacta. Alicubi -ani (-anici) celebrant -analia obeuntes -atim: praesertim -ani sub -anismo.

6. PAL-â, colligimus lutum: bi-io fodimus terram.

7. In PALAESTR-a exercent se -itae, in - ica scientia.

8. PAL-am multis peccare (seu peccare -am


page 325/326, image: s162 

(et pro-am) turpe est: etiamsi tamen clam peccas, dis-escet. Tu arcana pro-are cave.

9. PALANG-am (lignamentum cylindraceum) supponit -arius moli transmovendae, eamqve -ando promovet. Minorem -arii tollunt -â, bajulantqve humeris.

Palare, v. Palus (i).

10. PALAT-ntur milites per agros -tim: praesertim dis-ti (i. dispersi) ab hoste.

11. PALAT-ium, domus Regis angusta: sed -inus, Primarius Regis minister.

[In Germania Comes Palatinus. in Hungaria Prorex. in Polonia Dux provincialis.]

12. PALAT-um, cavitas oris super lingvam: -o gratus.

13. PALE-as (excussi frumenti folliculos) vide in -ario, aut -ato luto: -a pendet ad collum Galli gallinacei; -ar sub collo bovis.

14. PALL-â utuntur mulieres: -iô Viri -iati: hypocrita -iat sua peccata.

15. PALL-ere (cum flavedine albere) morbo, non tam turpe est ac -escere invidiâ, vel ex-escere culpâ. Est tamen -or naturalis qvibusdam -idis.

Pallium, v. Palla.

16. PALMA, qvatuor significat: 1 Volam manus. 2 Spatium qvatuor digitorum. 3 Arborem. 4 Victoriam, Nam

PALM-â -amus parietem lutatum, ut -atus (h. e. planus) sit: Aves aqvaticae sunt - ipedes, ut natare qveant. At -â (seu potius -ô) mensuramus asserem, an -aris (-arius) vel bi-is sit. Arbor -a abunde proveniens in -etis (um) -osaeAEgypti, fert formosas -eas frondes, dulcemqve fructum -ulas. In disputatione obtinet -am, qvi -aria primaria) protulit argumenta.

17. PALM-es (itis, m.) ramus Vitis.

Palmus, v. Palma.

18. PALP-amus manu pectus, qvomodo cor -itet. Sed -ator (seu -o) -atur (-um dat, i. blanditias) homini, a qvo ex-are aliqvid qvaerit.

19. Palpebra, oculi tegumentum.

20. PALUD-atus Imperator, est -amento (h. e. pallio bellico) ornatus.

21. PALUMB-es (-is, g. c. vel -us, -a) sylvestris columbus major.

22. PAL-us (i, m.) lignamentum alterâ parte cuspidatum, qvâ terrae patigitur: ut ad -os -amus Vites: et ad -os alligamus maleficos: de paxillo vero suspendimus pileum.

23. PAL-us (-udis, f.) est aqva de uliginosa terra scatens, atqve ita, stans: ut in locis -udosis (-ustribus) vides.

24. PAMPIN-us (m. f. h. e. folium Vitis) dat uvis umbracula: sed ut ne illas exsugat, at -ator -osam Vitem, crebrâ -atione, illaqve -ea (-acea -aria) sarmenta ejectat.

Panarium, v. Panis.

25. Pandere, est aliqvid in longum et latum explicare; itemque patefacere. Dices ergo.

PAND-imus velum, qvum illud prae-imus fenestrae, rursumque re imus. -imus os, qvum oscitamus: dis-imus brachia, ex-imusqve totum corpus, qvum post somnum -iculamur. Pansa habet pedes passos, et cum discurrit passim, facitpassus magnos, valde dispansos (seu dispessos.)

26. PAND-um rostrum (deorsum incurvum) habet Aqvila: re-os calceos (rostratos sursum versus) gestabant antiqvi: lignum fraxim -at facile.

27. Pangere (pepigi, pactum) significat jungere, figere, stabilire, facere. Ut,

Pangit pacem gens cum gente. Compingit libros Compactor compacturâ eleganti: Faber facit compag-es trabium, ad -inandum pontem. Vinitor depangit in terram propag-ines, et vitibus sic -atis, circumpangit pedamina: qvae prudenterim-ping-it terrae, ut ne qvis -at pedem. Arcularius vero suppingit compactili tabulae impagem, oppingitqve repagulum ostio, ne aperiatur.

28. PANIC-a (et -um) frugis genus, habens loco spicae -ulam, sive spicam -ulatam.

29. PAN- is coqvitur arte -ificii, asservatur in -ario.

Pannus, v Panus. Pansa, v. Pandere.

30. Pantices (m. pl.) intestina.

31. PAN-us glomutus tramae, qvem per stamen trajectans -nifex facit -nos: e qvibus fiunt -neae vestes, et ex his detritis -iculi: -nosum vocant lacere vestitum, obsitum -nis (seu -nuciis, ia). Praeterea est Pannus Londinensis, -pingvis -sericus -holosericus -subsericus -Attalicus -Damascenus -purpureus -scutulatus -undulatus, florulentus-xylinus -Camelinus, etc.

32. PAPAV-er, somnifera herba est: sicut et -ereum oleum.

33. Papilio, vermiculus est alatus. Item Tentorium castrense sic albicans.

34. PAPP - a, cibus infantilis praemansus est, qvem -ant infantes. -us est in deflorente carduo: -us volitat in autumno.

35. PAP-ula (et -illa) tuberculum pectoris: pusula purulenta.

36. PAPYR-us (et-um) AEgyptia planta, unde fiebant -acea folia, et Libri.

37. PAR-es numero, et-im-es viribus tametsi sup-es (fere pares) sint aetate, congredi -iter non possunt, ob im-ilitatem. Meus com- (socius) sit mihi moribus com- (aeqvalis). Com-are velle res incom-abiles, et aeqvi-are dis-es (seu dis -iles) -ilis ineptia est: qvae habent dis-ilitatem, sunt dis-anda. Par impar ludere, puerilis ludus est.

38. PAR-are (ut aliqvid sit efficere) tibi vis amicos? Dicam qvomodo sint -abiles. -a Convivum opi-um, laute ap-atum: tum com-a vinum bonum, emitteqve -arios, et dic omnia esse -ata: compare-bunt. Sed sperasne amicitiam sic -tam,fore inse-abilem? Se-abunt se profecto, qvum videbunt coenas non re-ari, cum irre-abili tuo ludibriô. Ergo tu


page 327/328, image: s163 

potius prae-a animum ad virtutem, et -atus sis ad omnia.

Imper-at bellicus -ator Exercitui, edicens -ia, jure -atoriô. Sed Romanus -ator promotus ad -ium, eminet Regibus -iali majestate: dicatatura -iosa non est nunc in usu.

39. PAR-cere, est re aliqvâ moderatius uti. Tu ergo Par-ce sumptibus, -ce utendo bonis tuis: sera est in fundo -simonia; Nimia tamen -citas noxia est. Prae-cus non -cit valetudini, dummodo com-cat nummo.

Parens et Parentare, v. Parere.

40. Parere, adesse, videri, obseqvi. Par-ere nolle bene monenti -et (apparet) esse contumaciam. Com-e ad judicem, qvum te ap-itor vocat: aut eris reus im-entiae. Vitrum in luce trans-et, in tenebris dis-et, ut et omnia.

41. Parere, faetum intra se gentium foras emittere. Dehinc, comparare sibi.

PAR-ens vicina -tui -turit cum dolore (prae-sertim primi-a vel gemelli-a): tandemque -it -tum, qvem -entes educant - entali curâ, ut sit qvi illis vitâ functis -entet, et sic -entali ilio die -entalia peragat. Puerper-a aliqvando in ipso -io moritur.

42. PARIE-tem (aedificii latus) lutat -tarius: -tinae (dirutorum parietum reliqvae) ad nihil sunt.

43. PARM-a (-ula) breve scutum: Parricîda, v. Pater.

44. PAR-s, est aliqvid in toto: sed -tem majorem rursum -timur in -ticulas, et -ticellas minores: -tim dis-tiendo (et disperriendo) inter -ticipes -ticulatim: -tim impertiendo aliis, qvi aliâs essent expertes, et non -ticiparent. Res -titione, sit bi- (tri- qvadri- multi-) -tita. Judex audiat utramqve -tem.

Partus, ûs, v. Parere. Partus, a, um, v. Parare.

45. PAR-um (non multum) nos oblestare potest gaudium -vum -umper durans. Ideo sapiens paulum curat -vulas (paululas) voluptates Mundi: desvescit illis potius paulatim, qvi paulo plus sapit.

46. Parus, avicula e minimus:

47. PAS-cit bonus -tor gregem suum in agro -cuo, ut ibi laete -cat (seu -catur). Educit igitur illum ad -tum (ûs): atqve si major est, dispescit per diversa -cua; et ne pecudes diffugiant compescit eas flagro -torio (-toritio) donecdepaverint campum, aut fuerint satis -tae. At hieme, cum non habet ubi eas im-cat, providet -torali curâ domi

pabul-um: qvod tu sibi ne desit, mature -atur bonus -ator.

48. Passer- (-culus) avicula domestica: marinus, pisciculus latus.

Passim, v. Pandere. Passus, v. Pandere, et Pati.

49. PASTILL-us, est paenis parvus rotundus: jurulentus globulus: medicamentosus globulus.

50. Pastinaca, radix oleracea.

51. PASTIN-um, ligo bifurcus: qvô -at vineam -ator crebrâ -atione.

52. Patagium, ornamentum Vestis ad collum. Patefacere, v. Patere. Patella, v. Patina.

53. PAT-er (-erculus) habens filum vel filiam: qvi aemulari -ernas Virtutes, -riosqve mores, id est -rissare debent: praesertim e clarâ -ria, genereqve -ricio orti: sive adhuc sunt -rimi, sive non. Sicut et qvi habent honorabiles - ruos aut -rueles, aut com-res. Patricîda [ et usitatius jam Parricîd-a propter atrocitatem -ii] amittit non tantum -rimonium, sed et vitam: indignus, cui aliqvis

[ patro-nus-ciniô suo -cinetur.

54. Patera, poculum humile patulum.

55. Patere, apertum esse, aut notum. Pat-et janua, ingredere: satis -ula est. Bi-entem portam si -efacis utrinqve, -escet qvicqvid intus est, eritque in pro-ulo.

56. PAT-i nos oportet in hac -ibili vita, qvicqvid evenit, -ienter: unum remedium malorum -ientia. Esto igitur -iens, et ne -ere te commoveri ad im-ientiam: poterisqve per-peti omnia. Ad passiones nascimur.

57. PATIBUL-um, structura furibus suspendendis: atus.

58. Par-ina, vas qvo escas inferuntur mensis: -ella: -ella genualis.

59. PATR-ate (efficere) bona vel mala possumus: sed qvi perpetrat aliqvid mali, non semper impetrat veniam.

Patronus, et Patruus, v. Pater. Patulus, v. Patere.

60. PAUC-i (-uli: exigui numerosunt docti Scholares: mirere illam -itatem. O si essent

pauxil-lum diligentiores, proficerent -latim.

Paulum, v. Parum.

61. Pauper- (-tinus, pauca possidens) non est miser, si commoda -tatis (-iei) novit: non enim eget medico, nec metuit -ari (vel de-ari).

62. PAUS-a (cessatio) est, qvum qvis -at a loqvendo vel agendo.

63. PAV-et, qvi metu percellitur: ut -idus eqvus qvi facile -escit: magis vero ex-et, et freqventius -itat, semel et iterum per-efactus. Imido non facile incuties -orem.

64. PAV-ire, stupide percutere: qvomodo -imus solum, dum facimus -imentum -iculâ.

65. PAV-o (et -us) et -a nobiles aves, pictâ oculis canda -oniâ (-oninâ, -onaceâ).

66. Pax! st! vocula imperantis silentium. Sed qvi amat Pac-em (rerum statum tranqvillum) et est animo -ato, -at simul alios. Beati -ifici inqvit Christus.

Paxillus, v. Palus.

67. PECC-are (contra legem agere) bumanum est: perseverare in -ato, Diabolicum. Audis -ator?

68. PECT-e capillos -ine (-unculo,) tu im-ite (impexe): ut ne te -at linarius -ine, aut fullo -ine. Textor condensat telam -ine: fidicen chordas stringit -ine: Agricola suo -ine -inat segetem.


page 329/330, image: s164 

Pexa Vestis villosa est, qvam de-imus-ine setaceo.

69. PECT-us habens magnum, -orosus est: habens morbum -oralem (is, is, e) opus habet exorari: et-foveri a -orali.

Peculiaris, Peculium, v. Pecus.

70. PECUN-ia (emendi instrumentum) bona res est: sed -iosus saepe habet diffcultates -iarias.

71. PEC-us (-oris, n. et -udis, s.) est animal cicur. Multa habens -ora -orarius, vivit de re -uaria laute, si -orosus est, et habet fidos -uarios. Sed hi plerumqve sunt moribus -orinis (vel -uinis, sed s. a. v.): qvaeruntqve proprium -ulium h. e.-uliares utilitates. Sicut et in republica sunt, qvi ulia riter sibi - ulia qvaerunt, de-ulando bona publica: sed saepe accusantur de -ulatu iniqvi -ulatores.

Pedamentum, Pedaneus, Pediculus, v. Pes.

72. PED-ere (clare vetris flatum emittere) et incicem op-ere solent scurrae: phuy!

73. Pedum, baculum pastorecum.

Pejerare, v. Jurare.

74. PEJ-or (magis malus) facit -us: pessim-us -e.

75. PELL-are, loqvi: inustatum, sed comp. Qvem vis ap-are (alloqvi) eum prius disce ap-are (nominare) ap-atione propriâ. A judice si vis aliô ap-are, vide ut habeas justas causas ap-ationis tuae. Qvi te com-at amice, illum non debesinter-are odiose.

76. PELL-ere (freqv. pulsare) est aliqvid ingratum abigere. Ut cum hostis exercitum ad nos ap-it, aut classem ad portum nostrum ap-it, eum nos prohibemus appulsu, aut etiam re-imus, ab obsidione de-imus, et si posumus dis-imus,finibusqve nostris exi-mus: aut com-imus (aut per-imus) ut ipse cedat; et sic as-imus et pro-imus, qvousque possumus, impulsi (compulsi) amore patriae. Opilio com-it oves, et propulsat ab illis lupos. ¶ Qvi puls-at fores, nec intromittitur post iteratos -us, patitur re-am, impelliturqve ad iram.

Pellex, v. Pellicere, in Lacere.

77. PELL-is (-icula) cutis a carne detracta mollitor: e qvalibus io conficit -icea (vel -icia) vestesqve -iceas, ut hieme incedamus -iti: Cistas et thecas -iculant alii. Versi-is vestem et vultum facile mutat.

Pellucidus, V. Lux. Pelluvium, v. Luere.

78. PELVIS, sinus aqvarium, ad varia perluendum.

79. PENATES (t. pl.) dii domestici gentilibus.

80. PEND-et nubes -ula in aere, cum pluvia im-et. Poma pro-ula (seu, pensilia) de-ent de arbore, prae-entqve alia aliis, ad qvae decerpendum viator facile pro-et.

81. PEND-ere, pendere facere: tum ponderare et aestimare: et solvere (qvia antiqvi pretia non numerabant sed pendebant).

PEN-dit (seu ap-dit, Lanarius lanam, ut -dat (sc. ex-dat) qvantum -dat (i. ponderet): jubetqve ementem -dere (i. solvere) -sionem pecuniariam, juxta -suram lanae. Netrix accipit -sum re-ditqve tandem -siunculam, aut -sat aliter. Dis-sator dis-dit (vel -sat) in familia labores, de-dens suam cuiqve portionem: sed prudenter -sitando, ut ne per multas ap-dices faciat dis-dium: potius com-dium, com-diariâ (-diosâ) altqvâ viâ. Dum pecuniam in aliqvid im-dit, cavet ne im-dia (im-sae) fiant inunliter. Inscribitur igitur omnes ex-sas in librum, et si qvid minus necessario ex-dit com-sat alibi. Faber per-dit parietem, qvaerens per-diculô lineam per-dicularem. Fur sus-ditur, et punitur sus-diô. Tu cum hominibus age -siculate: ut magnos magni-das, neminem levi-das, et sis imse circumspectus.

82. PEN-e dubito, an -es hominem sit omnia -itus ingeniô -etrare. Industrioso tamen etiam -itiora, imo -itissima sunt -etrabilia, cum se in suo -etrali (-le, n. intimum conclaveoccludens, in res -issime immergit.

83. PEN-is bubulus, cum parte carnis dat offam-itam: iculô abstergimus; -icillô (-us et -um) pingit pictor.

84. PENN-a (-ula) est avium vestis, et volandi instrumentum: omnes enim sunt -atae et bi-es. Sed ferream bi-em gestat bi-ifer.

Pensare, Pensum, v. Pendere. Pensilis, v. Pendere.

85. PEN-u (et -um, et -us, victiulium apparatusest remedium -uriae: qvum Deus benedicit -ario (um, seu cellae-uariae) nostrae.

86. Penula, amiculum viatoris.

87. Per aqvam vadare, peramplo amne, perqvam periculosum est.

88. PFR-a, pastorum (vel mendicorum) capsa, circumlig abilis corpori, sacci-ium dicitur.

89. PERC-a (pifcis) major: -a minor.

Percontari (Percunctari) v. Contus.

Percutere, v. Qvatere. Perdere, v. Dare.

90. PERD-ix (-icis) avis.

Peregre, v. Ager. Peremptorie, v. Emere.

91. PERENN-is (per annos durans) fons -e fluens, conveniente sibi -itate -at.

92. Pergamena, membrana scribendo apta.

93. PERG-ere, progredi est: exe-fieri (seu exis-ci) evigilare. Tu ex-efactus (seu experre-ctus) exe-efac alios.

94. Pergula, ambulacrum tectum.

Periculum, v. Perire. Perimere, v. Emere.

Perinde, v. Unde. Perire, Interire, v. Ire.

95. PER-ire, inusit. duplici signis. I Aperire: 2 Experiri.

Composita, A Significatione 1.

A-i (ad-i) januam amico, ut a-ta sit, vel semia-ta, aut saltem a-tilis, pro facili a-tura, si non vis op-iri cum pro foribus. Qvod vis habere o-tum o-i, seu in olla o-culo (coo-culo-) seu in dolio Otorio,


page 331/332, image: s165 

seu alibi aliô O-imento. Rerum qvas re-ire (invenire) cupis, fac re-torium, et distingve re-ta ab irre-tis.

Derivata et Composita, A Significatione 2.

PER-itus rerum esse vis? debes -iclitari unamqvamqve uno et altero -iculô: sed ut sine -iculo sit, cave -iculosas actiones. Et qvicqvid sic com-eris, vel ex-tus fueris, pro ex-to habe, fretusqve tuâ ex-ientiâ, doce inex-tos exi-mentis certis

96. PERN-a, armus est porci salitus: -io, dotor pedum frigore adustorum: com-is, qvi genua habet in se contorta.

Pernicies, v. Necare. Pernio, v. Perna.

97. PERNI-x (summe celer) avis -citer volat, ad -citatem nata.

98. PER-ones (semiocreas) gestat -onatus.

99. PERPER-us pravus agit -am.

100. Perpes (etis, et -etuus, non interruptus).

PERPET-em noctem dormire -im, nimium est. Sidera -uant cursum suum -uo (-uum). -uitas vitae non conceditur homini: possessor tamen -uus dicitur -uarius.

Perpetrare, v. Patrare. Perqvam, v. Per.

101. PERSIC-us arbor, fert -a.

102. PERSON-is certis concedunutr privilegia -alia: histrio simulans alienam -am (vultum) prodit -atus, (h. e. indutus â), ficto vultu.

Perspicere, v. Specere. Pertaesus, v. Taedet..

103. PERTIC-a, baculus oblongus: et a baculus mensorius, scinduntur e -ali salice.

Pertinax, v. Tenax. Pertingere, Tangere.

104. PES, pedis, m. qvatuor significat: 1 Instrumentum ambulandi: 2 sustentaculum rei: 3 mensuram pedalem: 4 pes Poeticus, est mensura syllabarum.

Derivata et Composita, A Signifcatione 1.

PED-ibus graditur animal -atum, sive fuerit bipes, sive qvadrupes, aut multipes: ut vermis centum- (seu mille-) peda: et vermiculus capitis habens sex -iculos (-iolos) dictus -iculus (seu -unculus) a qvibus multiplicatis venit morbus -icularis,qvem patitur -icosus (-icu losus). -o habet -es -longos, loripes tortos, palmipes avis planos. Miles -es (itis, -arius, et -aneus) et exercitus -estris, unâ voce -itatus (ûs) procedit -ibus et -atim, ne cito fatigetur. Sed -iseqvi (circum-es) non semper possunt seqvi Dominos -etentim, qvando currendum est ex-ite.

A Significatione 2.

Mensa tripes (tripedanea) habeat sup-aneum suum. Vitis -atur (i. sustentatur) ligneo -amine (-amento): Pomum -iculatum pendet a longo -iolo. -ica est laqveus avium: com-es vincula pedum humanorum, qvibus com-itus, aut im-itus aliisim-imentis, aegre incedit, nisi cum ex-ias: qvod facere ex-it qvum tabellarium ex-is. aut bellica ex-itio suscipitur, ut Exercitus im-imentis ne oneretur, qvibus posset prae-iri: potius illi sup-itentur (ut ad pedes sint provideantur) necessaria,ne cogatur re-are rebus inex-itis.

A Significatione 3.

Calceus sit mensura -ali (-anea): palma manûs est minus qvam semipes (semi-alis -anea): palmipes dices, qvod mensuram habet fere sesqvi-is (-alem): cujus duplum tripes (tri-alis) mensura est. Decem-â (decem pedum perticâ) metiturdecem-ator agros.

Pessimus, v. Pejor.

105. PESSUL-um tolle (sursum versum mobilem obicem) si vis aperire op-atas fores.

106. Pessum-, deorsum. Saepe -it qvi alium -dare qvaerit.

107. PEST-is (pernicies) seu -ifera lues, inficit aerem, facitque -ilentiam in locis -ilentiosis (-ilentialibus): -is Principum sunt adulatores.

108. PET-ere, qvatuor significat. Optare, Appetere, 2 Qvaerere, et sumere. 3 Rogate. 4 Vi in aliqvid ferri.

Tu qvod pet-is (ap- vel ex-is) unde -es? Aviro bono -e -itione (-itu) humili: ne im-e illum im-u verborum (seu im-uosis) verbis: ut -ulcus caper, qvi cornibus -it obvios: aut -ulans puer -ulanter exercens -ulantiam. Ap-itus (-itio -entia) sit ordinatus, rerum qvae tibi com-unt: si adest qvi com-it idem, transige cum tuo com-itore com-enter. Rem alteri concreditam re-e, re-itio justa est: et qvod didicisti re-e re-itione crebrâ, ne obliviscaris. Si tibi sup-it (i. sub manum venit, aut est) unde feras sup-ias misero, fer, anteqvam op-iat mortem.

109. PETIG-o (et im-o, f.) asperitas cutis cum pruritu.

110. Petilus, parvus, exilis.

111. Petiolus, fructum pedunculus.

112. PETR-a, saxum: aeus (et -inus) e saxo: -osus (-icosus) saxosus.

Petulans, v. Petere. Petus, v. Paetus.

Pexus, v. Pectere. Phalanga, v. Palanga.

113. PHILOSOPH-us (amator sapientiae) verus -atur vere, omnia demonstrans -is (-icis) rationibus: -aster inaniter jactat -iam.

114. PHYCIC-us scrutatur causas rerum -as (naturales): est autem pars -ae physiogno-mia, qvum de naturae indole e signatura corporis divinat -mus.

Piaculum, v. Pius.

115. -piam, adjecto. Si est qvid- u-s, qvod qvaerit qvis-, aut qvae-, poterit inveniri alicubi.

116. PIC-a, avis variegata: -us pica minor, rostro adunco.

117. PICE-a, arbor picem desudans.

Pictor, Pictura, v. Pingere. Picus, v. Pica.


page 333/334, image: s166

118. PIG-et (taedet) laborare -rum: sed olim -ebit (poenitebit) -ritiae suae. Tu ad labores im-er esto: otiosus -rescit facile, deindeqve ad omnia -ratur.

Pigmentum, v. Pingere.

119. PIGN-us (oris, et eris, n. aliqvid creditori datum in certitudinem rei restituendae) -erat -erator, qvum accipit mutuo pecuniam: sed -eratur, qvi dat mutuo, acceptâ re op-eratâ. Tu si qvid op-erasti (vel -orasti) re-era, ut -eratio (-oratio) solvatur.

Pigritia, v. Piget.

120. PIL-a, globus fartus, qvô datatim ludunt -iludii lusione -ari: -ulas dat deglutiendas Medicus.

121. PIL-a, lignum rotunde cavatum, in qvo pinsuntur pultes -ô (- um) ruido. Pugnat -ô, i. jaculo majore prae-ato miles -anus. Dicitur -um integra talis cohors, qvam praecedunt ante-ani: regit autem primi-us (-aris) Centurio.

122. PIL-a fulcit parietem a latere: -a firmat pontem -atim structum, ut ingruentes -atim undae, et glacies, frangantur. Ex-atores ex- (com-) -ant domos, sup-antes qvicqvid possunt: adversut qvos op-amus meatus omnes.

123. PIL-eos, et varia im-ia facit -eo. Incedere -eatum libertatis fuit signum olim: -ento (curru tecto, q. -eato, um) vehuntur delicati.

Pilum, v. Pila, 2.

124. PIL-us, tegumentum cutis in animantibus -osis: qvorum multa nascuntur de-ia, postea -ant: pelles autem de-antur.

capill-os (capitis pilos) tegunt mulieres, -ari (scil, reticulo): Viri qvidam non satis -ati, ementiuntur -itium factitio -amento. Qvaedam herbae -antur, h. e. folia -âcea nanciscuntur.

125. Pincerna, pocillator.

Pinea, v Pinus.

126. Pingere, figuram coloribus effingere. Pi-ctor gnarus -cturae -ngit varias -cturas. Qvicqvid enim vult de-ngit, et -gmentis a -gmentario paratis ex-ngit: ap-ngens insuper varia ornamenta. Sed mulier -gmenrtô -gmentata turpis est, tametsi sic per-cta sibi placeat.

127. PINGV-es (succo altili abundantes) plerumqve etiam sunt -iarii (-ia amantes) oblectanturqve -edine. Prae-e corpus hebetat mentem: -escant igitur, et ventrem -efaciant (im-ent, s. a. v.qvi hebescere volunt.

128. PINN-a est in ala avis penna durior, qvâ volat: -a in pisce remigium, qvô natat: -a (seu -aculum) fastigium praealti muri. Hinc aves -atas, pisces -igeros.

129. PINS-it (in pila contundit) -or frumentum pist-illô in -rino -rinali apparatu. Sed ex frumento pisto- (piso) pistor format panes in pistrina, super tabulam pistoriam: ut eos secundum artem pisturae pinsat in furno.

130. PIN-us (ûs, et -i, seu -ca) et -alter mirae altitudinis -us, proferunt nuces -eas. Ingredere -etum, videbis.

131. Piper- (is, n. arbuscula) dat- (fructum) unde -ati cibi, et -atum libum. Fungum succi lastei sed amarulenti, vocant -item.

132. PIP-io (onis, m. pullus avis) -it (pi, pi, clamat). Gallina suos -iones ductans -at: Passer -ilat: nos ipsi differimus -ulô (um) qvi nos laeserunt.

133. PIRAT-a (ae, m. praedo marinus) conductus ab archi-a, volitans navibus -icis facit -icam.

134. PISC-is (i, f.) fert -a, unde conficunt (vinum) -aceum.

135. PISC-is (-iculus) natat in flumine -oso (-ulento) aut -ina, ubi eos -antur -atores retibus -atoriis: vendunt autem -arii in -aria (foro -ario) et emunt qvi carne -inâ delectantur. Tu ex-ari stude artes bonas.

Pistillum, Pistor, Pisus, v. Pinsere.

136. Pisum, legumen.

137. Pitissare, identidem gustando bibere.

138. PITUIT-a, humor albus et crudus in corpore, qvô abundant -osi: -a Gallinarum morbus.

139. PI-us (placidus, benignus: in specie, Deum colens) agit -e, qvia -eras placet -entissimo Deo. Si qvod -aculum commisit, ex-at culpam justo -aculo: nempe -aculari poenitentiâ, sine qva peccatum est inex -abile. At im-us semper magis se im-at im-etate suâ.

140. Pix, resina igne colliqvata, dum eliqvatur in pic-aria, aut dum -antur vasa, exhalat fumum -eum, facitque manus -eatas.

Placare, v. Placere.

141. PLACENT-as pinsit -arius.

142. PLAC-etne, ut pergamus? -itum est semel, displicere non debet. Utinam com-eat omnibus nobis, seqvi bene-ita Dei! Homo -idus agit -ide: atqve si qvem offendit -at iterum. Im-idus autem, qvi nullo etiam -amine ad -abilitatempermovetur, habebit im-abilem qvoque Deum.

143. PLAG-as percussiones multas, natesqve -osas habebit, cui contigit -osus magister.

144. PLAG-as (priore brevi) Mundi, Coeli (regiones) describit Cosmographus: -as tendit (i. retia majora) circa sylvas venator. In -ulas dividitur scapus Papyri: -as (vel -ulas) circumdant lecto.

145. PLAGI-um commitit -arius. Plagula, v. Plaga, 2.

146. PLANC-ae, sunt tabulae planae, sepes e tabulis facta. Homo -us (pedibus planis).

147. PLANET-ae (errantes stellae) habent suum -arium cursum.

148. PLANG-unt (h. e. incutiendo plagas pectori lamentantur) miserabili -ore (seu planctu) qvi tragicum obitum suorum de-unt.

149. PLANT-as (stirpes humô crescentes) -at -ator in -ario: arbusculasque -arias inde rursum ex-at


page 335/336, image: s167 

et trans-at in hortum, ne pecora de-ent ramos: aliqvando et sup-at Vites arboribus. At -a pedis est cui insistimus: luctator sup-at colluctatorem, ut cadat.

150. PLAN-us campus habet -itiem: Arcularius com-at assres -ulâ: sermo -us ex-at mentem loqventis -e.

151. PLATE-a, vicus in urbe latior.

152. PLAU-dere (antiqve Plodere) manibus, ob res -sibiles excitat -sum, ut alii qvoqve malnus complodendo ap-dant. Sed qvibus res displicet, supplodunt pedem, et explodunt rem ap-su indignam. Displodit bombardam miles.

153. PLAUSTR-um (currum onerarium) regit -arius.

154. PLEB-s (-ecula, ignobilior populi pars) utitur sermone -eio: -icola (-i favensdefendit -iscita (h. e. a plebe decreta).

155. PLECT-it virgo -ilem corollam, plexamqve cum implexis et perplexis stosculis imponit capiti. Magistratus -it capite maleficum. Fidicen -it chordas -rô. Qvem com-imur amore eum am-imur manibus: h. e. amplex-amur -u svavi.Complexio corporis, varios complectitur humores. Sophista dum perplex-e, et sermone -o loqvitur, -atur.

156. Plejades (um, pl. f.) stellarum cumulus.

157. Plegma (atis, n.) crines in radios divisi et invicem implexi.

158. PLEN-um vas habere vis? imple: si semi-um vides, exple: si qvid deperiit, reple h. e. supple novis supplementis: si opplevisti nimium, deple: ita -itudo erit -e. Avarus inexplebilis est, nullis complementis completur.

Plerique, plerunque, v. Plus. Plex, v. Plica.

159. PLIC-as facit Sartor, qvum -at pannum -atilem decenti -aturâ, ut Vestis possit com-ari, rursumqve dis-ari et re-ari. Hedera ap-at se Arbori: qvam non tantum circum-at undiqve, sed im-at se corticibus ejus, ut vix ex-ari qveat.

Composita cum Plex, plicis.

Vestis simpl-ex sine plica est: animi -icitas sine dolo: -iciter agere tutissimum. Qvotupl-ex est modus rerum? Multipl-ex: -iciter enim idem potest fieri, et -icari. Qvadam sunt duplic-ia, et fiunt -iter, possuntqve -ari (seu con-ari). Aliud rursum est triplex qvadru- qvintu- sextu- septem- octu- novem- decem- (vel decu-) Centu- Milecu- plex. Complex facinoris, implicat se iisdem poenis, nisi factus suppl-ex petat condonationem -icii, sive coram -icando, sive per libellum -icem. Publica -icatio sunt publicae preces, qvibus Ecclesia explicat suas necessitates Deo.

Plodere, v. Plaudere.

160. PLOR-ant (plenâ voce flent) pueri -atu miserabili, qvum obitum parentum com-ant et de-ant. Ex-ator ex-at hostem.

161. PLU-it, qvum aqva de Coelo cadit guttatim. Crebra -via facit annum -viosum: ubi aqvae -viae (seu -viales, et -viatiles) inundant campos. Vis non com-ere in via exspecta dum de-at: aut fuge sub tectum qvod non per-it, sive sitcom-viatum sive dis-viatum (hoc est, utrinqve devexum). Im-vium est area in domo aperta, qvô imber im-it: com-vium fossa, in qvam aqva -vialis confluit.

162. PLUM-a est penna in ave minor, et mollior: e qvibus -arius facit cristas -eas, aliaqve -atilia. Aves ipsae nascuntur im-es, postea -escunt, tum sunt -osae: columbi qvidam qvoque -ipedes. Vis habere avem de-em? de-a.

163. PLUMB-um (metallum nigricans mollissimum) erutum e fodina -osa ad efficiendum vasa -ea: sed -ago (cinis e plumbo) habet usum in medicina.

164. PLU-s sciunt -res, qvam unus: -rimi -rimum, -ries id audivi -rifariam. Dicimus -rali numero: pleriqve ignorant optima, plerumqve. NB. -Plus, appositum Adnomini numerali, toties plus significat: ut, Qvotuplus? Simplus Sesqvi- (seusescu-plus) duplus triplus qvadruplus etc.

165. PLUTE-us (et -um) repositorium librorum ad legendum vel cantandum.

166. POC-ulum administrat Regi -illator.

167. PODAGR-a affligit -icum (vel -osum).

168. POD-ex, pars animalis posterior, qvâ Venter exinanitur.

169. POD-ium, pars aedificii extra parietem.

170. POEN-a seqvitur peccatum, h. e. -ale factum. At si qvem -itet facti, et -itudine dat signum -itentiae, non debet dare -as. Sed im-itens debet. ¶ Pun-iri, neque relinqvi im-is (seu -unitus): ne im-itas augeat peccata.

171. Poe-ta aut -tria dum juxta artem -seos fingit ingeniosa -mata, et exornat -tico stilo, dicitur -tari.

172. Pol, aedepol, formula jurandi gentilis.

Polenta, v. Pollen.

173. POL-ire, est aspera laevigare: ut -io -it im-itos enses, rubiginosos autem re-it diligenti -iturâ usqve ad -imen (i. nitorem). Tu qvares de- (et ex- et per-) -ire ingenium tuum, ut -itulus sis.

174. POLIT-ia, est civile regimen: qvod Viri -ici administrant juxta leges -icae.

175. POLL-en (et -is, inis, m.) farina flos, qvem in arca -inaria colligit -intor:

sed pro coqvenda Cerevisia Polent-am facit -arius.

176. POLL-ere, est viribus valere: qvomodo -ex in manu prae-et caeteris digsitis -entiâ: nec enim illi aeqvi-et ullus crassitudine -icari, ideo nec aeqvi-entiâ virium.

Pollex, v. Pollere. Polliceri, v. Licet.

177. POLLINC-ere (et -ire) solet cadaver -tor, ne foeteat.

Pollubrum, v. Luere. Pomoeria, v. Murus.

178. POMP-as (ceremonias solemnes) amant -ost (vel -ales -atici).


page 337/338, image: s168

179. POM-um, omnis fructus molli cortice, ex qvibus antiqvi parabant -arium (Vinum ex pomis): ideoqve plantabant -aria, et in illis -osas arbores, seu -os varias: ad colligendum-a -ifero autumno.

180. Pond-o (n. indeclinabile) non ubiqve icem est. Du-ium duplo plus est qvam assi-ium: centum- (vel centu-) -ium est onus -erosum, centum -o -erans. Si addes aeqvi-io super-ium, praeerabit.

181. Pone, idem qvod Post.

182. PON-it primum Templi lapidem positor prout loci posit-us (-io -ura) reqvirit: reliqvos illi super-unt caementarii, et sup-unt adisicio, sibi autem invicem ap-unt et im-unt aut inter-unt et circum-unt, et sic muros com-unt: dis-endoomnia apposite, et ante-endo vel post-endo alia aliis, et male posita de-endo, aliterqve trans-endo aut op-endo et inutilia se-endo, donec tota compositura parata sit, et incompositum appaveat nihil.

Vis de-ere pecuniam, aut aliud ¶ deposit-um, qvave tibi fidum -arium: ne incidas in impost-orem qvi tibi imponat imposturâ suâ, aut reddat aliqvid levius supposititium. Tu ipse moribus esto compositis, prae-e te nemini [seu post-e tibi neminem.] Pro-e tibi ad agendum optima, et dis-e prudenter. Librum perlectum re-e m repositorium. Si qvid loqveris, ex-e verbis claris. Si qvos vides op-ere se sibi, et rixari de propositionibus oppositis, inter-e te, et com-e lites, si potes: hoc tibi semper sit propositum.

183. Pon-s transitur curru; -ticulus pedibus; trajectus -tone.

184. PONTIF-ex, summus sacerdos Romae, indutus veste -icali (vel -iciali) vi -icii juris, fungitur -icatu.

185. POPIN-a, locus ubi esculenta publice parantur et venduntur: cui adsvetus -o, deliciasqve -ales semper apud -arium (-atorem) qvaerens -atur.

186. Poples (itis, m.) pars genu posterior.

187. POPUL-US alba (i, f.) arbor, et -us nigra crescunt in -eto: ligna -ea (et-na et-nea) mollia sunt.

188. POPUL-us (i. m. dimin. popellus: multitudo hominum sociata) amat mores -ares, et cum -aribus conversari -ariter, etiam valde -osa natio. Specta -atim, videbis istam -aritatem ubiqve. Hostilis -us cum ingruit non parcit: -atur et de- (per-) -atur omnia.

189. Porca, cava sulci stria.

190. PORC-os, -as, -ulos, totumqve genus -inum, pascit -arius in campo, saginat -ulator domi, venundat -inarius in foro.

191. PORR-ige manum (i. extende) erga illum cui aliqvid -igis (i. e. extensâ manu das) exectâ fronte.

192. PORRIG-o (inis, f.) furfures in capite.

193. Porro, continuatis nota.

194. PORR-um et -us) alli genus minutum: -acea folia.

195. PORT-a civitatis est, qvâ onera -antur: sed -us est aqva profundior ad -uosam Civitatem, unde -itor vehit merces ad littus, petens ab ap-antibus eas -orium Tum eas ex-ant e navibus, et im-ant tabernis, undecunqve com-atas Qvae si non venduntur, as-antur denuo, et de-antur ac trans-antur aliô: aliae vero re-antur vendibiliores. Port-icus Mercatorum sita, esto in loco op-uno, non in angi-u, aut loco im-uno ubi hominum im-unorum im-unitas molesta esse possit.

Portendere, Portentum, v. Tendere.

196. PORTI-O est assignata alicuipars, dividenda juxta pro-onem rerum.

Porticus, et Portus, v. Porta.

197. POR-i (meatus) sunt multi in -osa cute.

198. POS- (seu Potis) sum ejus rei qvamsum. Pot-ior, validior, preastantior, nobis est ille, qvem eligimus -ius: -issimus, qvi -issimum placet. -iri re desideratâ non semper -est qvi compos mentis est: impos rationis vix unqvam, etiamsi -estatem habeat. Dum -entes -enter de -entatu inter se contendunt, im-entior solet dejici: Accidit tamen contrarium qvandoque: qvia Omni-enti Deo per Omni-entiam suam possibile est operari impossibilia nobis.

199. Posca, aqvatum in torculari vinum.

200. Posc-imus opem, seu precibus seu vi, cum indigemus: de- (ex-) -imus autem cum differtur: aut etiam plus ap-imus, nostra vero re-imus. Si qvis nobis nostrum negat. ¶ Postul-amus eum judicio, aut ex-amus cum eo de injuria.

201. Post- alium venisti? sedebis post: qvi -ea erit adhuc -erior: qvi -remo, erit -remus. Qvid futurum sit -ero die (s. postridie) et in-erum; et qvae sit futura conditio nostrorum -erorum, totiusqve -eriratis, qvis novit? -qvam (et -eaqvam)nemini datur videre sua -ica. Mundus tamen agit prae-ere, qvi non recogitat sua -uma. Domus etiam habeat -icum.

Posthumus, v. Humus Posticus, v. Post.

292. Postis, m., januae latus.

Postlimium, v. Limen. Postulore, v. Poscere.

Potestas, Potiri, Potius, v. Pos.

203. POT-U carere nullum animal potest, habetqve naturalem -ionem aqvam: sed homines excogitant varia -ulenta, qvae dum -ant immodice reddunt se -ulentos. At -atores amant com-are, circum-are, totosqve dies per-are: ubi vasa -oria e-ando fiunt -i: postridie tamen redeunt ad re-ia, cum praestaret ionare pauperes.

204. Prae- (i. e. ante) aliis esse doctus vis? aut -dives? -ter alios diligentius disce: nihil tamen -terqvam bonum.

205. PRAEB-e -enda cui debentur. Milites aut Clerici raro acqviescunt -endis suis: -entqve se strenuos erga -itores suos.


page 339/340, image: s169

Praeceps, v. Caput. Praeceptum et Praecipere, v. Capere. Praecise, v. Caedere. Praeclaudere, v. Claudere.

206 PRAEC-O promulgat jussa magistratûs publico -oniô, adjungens aliaqvando -onia rei.

Praecox, v. prae Cogvere.

207. PRAED-am qvaerunt bestiae: -am -ones? cum homines -antur et de-antur, etiam -atoriis manibus: ut bonis -aticis (-aticiis) ditescant.

Praedestimare, v. Stinare. Praeditus, v. Dare.

208. PRAEDI-um, est villa cum agris et hortis, qvam possidet -ator, secuudum jus-atorium.

Praefectus, v. Facere. Praefiscini, v. Fascinum.

209. Praefica, mulier lamentis (super mortuum) praefecta, ritu getili.

210. PRaeGNA-ns animal (foetum ferens) cavet sibi a noxiis tempore -tionis.

211. PRaeL-ium est, dum exercitus commissi die -iali (-iari) -iantur.

212. Praemium, Victoris merces.

213. Praepes (-etis) cito volans.

Praeputium, v. Putare. Praeruptus, v. Rumpere.

214. PRae-s (dis) cum com-de suo publice fide jubent pro re pecuniaria.

Praesens, v. Esse. Praesepe, v. Sepire. Praesertim, v. Serere. Praeses et Praesidium, v. Sedere. Praestega, v. Stega. Praestigiae, v. Stringere. Praesto, v. Stare. Praeter, v. Prae. Praeteritus, v. Ire.

215. PRaeT-or (summus judicii praeses) exercet -uram in -orio, instructus authoritate -oriâ (-oritiâ) [qvam interdum committit Pro-ori]: stipatus milite -oriano.

216. PRAN - dium est cibus meridianus, ubi -dent com-sores -soriâ hilaritate. -si redeant ad lahores: im-si jejunent.

217. PRAT-um, ager gramineus, unde foenum -ense colligtur.

218. PRAV-i mores de-ant rempublicam, nisi -itas. emendetur mature, ut servetur juventus inde-ata.

219. PREC-amur Deum -ibus piis et obtinemus bona -ario. Hominibus ap-amur bona, gratulabundi; aut im-amur mala, indignabundi; vel de-amur iram: et qvicqvid aliqvis com-atur nobis, idem re-amur illi.

220. PRECI-um (vel pretium) magnum habet res -osa, praesertim lapides-osi. Abundatia tamen rerum res de-at, imo et manu-a.

221. Prehendere (et Prendere) manu extensa captare. Dic ergo. Pren- (seu Prehen-) -dimus manu, qvod -sari patitur: com-dimus mente, qvod non est incom-sibile. Qvem de-dimus in malo facto, ap-dimus illico, aut re-dimus verbis. Tu si esse vis irre-sibilis, sic vive ut sis inde -sibilis.

Prelum, v. mox Premere.

222. PRE-mit (freq. -ffat) Vinitor uvas -lo (instrumento -ssorio) violento -ffu ap-sso, et exprimit uvorem in suppositum vas pressorium. Sed Impressor imprimit arte imprestoriâ libros, formâ pressâ vel laxâ: aliqvando suppresso nomine. At mentibus noctris expresse impressum est, ne qvem deprimamus, aut opprimamus injuste. Oppressorem tamen reprimere, aut etiam comprimere, imo oprimere, lex non vetat.

Prendo, v. Prehendo. Pretium, v. Precium. Pridem et Primus, v. Prior. Pridie, v. Dies. Princeps, v. Capere.

223. PRI-or antecedit posteriorem, -mus o- mnes. -mates, tenentes -matum, occupant locum -marium: -mores dentes, et -mani milites, et -mitiva vocabula, in-mis observanda sunt, ap-me. Qvod fuit -sco tempore, praeteriit jam-dem: -stina sunt nupera, non ita-dem facta. Qvam-dem-mitiae coeptae sunt offerri Deo? mox -mitus: qvam -mum maturescunt, -usqvam incipit messis.

224. PRIV-are neminem debes re suâ praesertim si -atus (sine publico munere) vivis, res tuas age -ate (et -atim).

225. PRIVIGN-US et -a, sunt filius et filia mariti, vel maritae.

Privilegium, v. Lex.

126. Pro, est nota finis medii modi seu mensurae, sic. Qvod emisti pro me, solve pro me; pro ratione pretii, prout inter te et vendentem convenit.

227. Pro! vel Proh!

228. Probrum, crimen turpe, aut infamia turpis. Dic ergo. Si vacas prob-rô, op-ium non erit tibi -ô: ille potius fiet -osus, qvi tibi falsâ ex-atione op-averit.

229. PROB-us es? (alienus a crimine): -e age. -itatis est omnia -are: im- e facta nunqvam -are, ap-am mentem semper factis -are. Si qvid audis -abile, vel im-abile, ne illico im-a tanqvam imum, aut re-a tanqvam re-um: sed -atumdemum ap-a, utque alii simul com-ent cura.

230. PROCER -es (um, plurale tantum) trabes e pariete pro minentes: eminentes in Civitate vel Regno Viri.

231. PROCER-a arbor valde procrevit: estqve conspicua -itate sua.

232. Procul veniens, non est procul nobis, sed qvi abiit procul.

Proculcare, v. Calcare. Procumbere, v. Cubare.

233. PROC-us modeste -at dari sibi sponsam in matrimonum: sed nimis -ax molestus est suâ -aci-tate, praesertim si amor non est reci-us, et non reci-atur.

234. PRODIGI-um, portentum ominosum: loco qvorum nobis saepe narrantur -osa mendacia.

Prodigus, v. Agere. Prodire, v. Ire. Proditor, v. Dare. Profecto, v. Facere. Professor, v. Fateri. Proficisci, v. Facere.

235. Proh! Proh dolor.

Prohibere, v. Habere. Proles, proletarius, v. Olescere. Prolicere, v. Lacere. Prolixus, v. Laxus. Promere et promtus, v. Emere. Promulgare, v. Vulgare. Promulsis, v. Mulsum in Mel.


page 341/342, image: s170

236. PRON-us ad meridiem locus, inclinatus est: -um animal, deorsum flexum.

Propago, v. Pangere.

237. PROP-e Terram qvidem est Luna: -ior certe longe qvam Sol: nec tamen tam -inqva ut vulgus putat. Qvippe, qvae tum cum proxima est, in illa ipsa -inqvitate (proximitate) plusqvam 40 millia milliarium abest: tametsi -e spectata videatur -e (seu -emodum) tangi posse, praesertim cum ap-inqvat occasui. Te proxim-is -are charitas jubet.

238. PROPER-are (celeriter ire) si opus est, ap-a-e: sed non nimis prae-e, ne nimia -atio res perdat, et tu merearis im-ium, h. e. probrum.

239. PROPHET-ae et -ides (seu -issae) afflati spiritu -ico -issant: sed -ias interpretatur eventus.

240. PROPIN-at haustum qvi offert, -atio-ne amicâ.

Propinqvus, v. Prope. Propositum, v. Ponere.

241. PROPIT -ium (clementer faventem) vis habere Deum? -ia illum precibus tibi, in - iatorio.

242. PROPRI-a -etas hominis est, malle esse -etarium, qvam possessorem alieni.

243. Propter- qvam causam irasceris? -ea qvod negligens es: Qva- (seu -ea) emenda. Qvot habes annos? praeter- viginti. Cave imitari eos, qvi praeter- vivunt.

244. PROR-a, pars navis anterior: -eta rector ejus.

245. PRORS-us (seu prosus) sermo, incedit -us (vel -um): ligatus -um rursum saltat.

246. Prosapia, longa progenies.

Prosilire, v. Salire.

247. Prosper- (seu -us) est cui res eveniunt -e h. e. pro spe et voto: nempe qvem Deus -at, seu -ita-te beat. Im-o cedunt omnia im-e.

Prostibulum, Prostituere, v. Statuere.

248. PROTERV-us (petulans) agit -e (-iter) mereturque suâ -iâ castigationem.

Protius, v. Tenus. Protritus, v. Terere.

249. PROVINC-ia (regio certa, pars Regni) regitur a -ialibus, -iatim positis.

Proximus, v. Prope.

250. PRUD-ens (in omnia providens) agit -enter, habetque laudem -entiae: im-ens se et omnia intricat im-entiâ suâ.

251. PRUIN-a (congelatus ros) cadit -osâ nocte.

252. Pruna, candens carbo.

253. PRUN-us, arbor, fert -a, fructum: videre vis? ito in -etum. Prunell-us ferens austera -a inter vepreta est.

254. PRUR-it (ardet libidine scabendi) molesto -itu -iginosa cutis: -igo in vitia, afficit animos.

255. PSAL-le-mos, tu-tes e -terio.

256. PSITTAC-us avis ore -ino ut humano loqvitur.

257. -pte, adjectio est, significans aliqvid fieri per se, non per aliud, Ut: Ego meâpte voluntate, tuâpte causa, haec facio: ille suopte ingenio fingit, etc.

258. PTISAN-a, contusum frumentum: -arius.

259. PUB-es (is, f.) tria significat, 1 Ingven: 2 primos adolescentiae pilos: 3 multitudinem juvenum: sic, Cum circa pub-em erumpit -es, tunc adolescens -escit, et fit ex im-i (seu im-ere) -er, habens annos -ertatis, cui nudari -etenus turpe est. Apud Romanos omnis -es ad arma exercebatur: senes nullibi re-escunt.

260. PUBLIC-a negotia (qvorum usus communis est, non privatus) non semper expedit esse -a, hoc est, fieri -itus, etiamsi profutura -e: -antur tamen suo tempore. -ani qvi -ô vectigali fruuntur certô pretiô, qvaerunt sua commoda.

261. PUD -et hominem -icum loqvi aliqvid -endum: patrare autem im -ica prorsus dis-et. Imo qvia -ibundus est, cum alios videt agere imenter, -icitia sua mox illum -efacit, seu -ore suffundit. Im-ens (vel im-icus) contra, qvia semel de-uit,tantâ im-entiâ est, ut nunqvam -efiat. Sed tu ejusmodi pro-ia fuge: deque rebus pro-iosis etiam loqvi te supeat.

262. PUE-ri (homines ab infantia ad pubertatem tendentes) -rilia tractant, lusitantes -riliter: praesertim -ruli (vel -lli, et -lluli). Habent et - rae (-llae) suas -llares lusiones. Sed o qvam saepe adhaeret Viris, non -ritia (-rilis aetas) sed -rilitas (-riles mores)! Ita est: Infantes -rascunt: senes re-rascunt.

Puerpera, v. Parere. Pugil, v. Pugnus.

Pugio, v. Pungere.

263. PUGN-arum plenus est Mundus: qvia omnia contraria -ant contra se -aciter. Miles -ax im-at hostem, vel op-at munitionem, donec ex-et, si non est inex-abilis. Sed op-ati resistentes opationi, et de-antes pro salute sua, re-ant,locumaque suum e pro-aculis pro-ant.

264. PUGN-arum est Volae digitorumqve complicatio: -illo comprehendimus qvicqvid est -illare: ut -illares, dum illis inscribimus aliqvid. -iles olim -illabant: postea -ilatus armorum caepit.

265. PULCH-er (ellus) -re placet, ob -ritudinem.

266. PUL-ex est pediculus ater, salax.

267. PULL-us, dicitur parvus foetus animalium: ut -us eqvinus, -us asininus -us gallinaceus, -us hirundinus -i apum. Tempore -ationis ex -escente ovo, qvod animari incipit, fit -icenus, novus pullus: tum -aster, pullus adolescens, qvorum agmen dicitur -ities. Ex dentibus -inis, primum provenientibus, agnoscitur aetas eqvi. -i arborum sunt novi ramusculi, qvi a radice -ulant, qvum arbor -ulascit, aut re-ulascit.

268. PULL-us, a, um, colore obscuro: -atus Veste tali lugubriter indutus: -igo color pullus.

Pulmentum, v. Puls.

269. PULM-o, est respirationis follis: qvô laborant -onarii. Pira -onea, -oni similia, sapida sunt.


page 343/344, image: s171

270. PULP-a (portio carnosa in animali et fructu) dat bonum -amentum.

271. Pulpitum, locus editor, Oratois statio.

272. PUL-s (dim. -ticula) est pulsatum et. cuntusum frumemum: unde -mentum coqvitur in olla -mentaria.

Pulsare et Pulsus, v Pellere.

273. PULV-is in via facit iter -erulentum, qvia -erat: -isculus, seu medicina -erea, assumitur in potione. -inar est in lecto, -inus (-inulus, -illus) in horto: cujus glebae dum occatione dis-erantur dicitur -eratio: -ere nitrato utuntur bombardarii.

274. PUM-ex est lapis spongiosus, qvô -icamus cutem in balneo. -icosa terra, foraminosa: Oculi -icei duri ad lacrymandum.

275. PUMIL-us (et -ius, et -io) staturâ perexiguus.

276. PUN-gunt se pugione pugiles, dum vulnerare volunt -ctim. Orthographus adhibet -ctionem, dum inter-git sermonem -cturis certis: puta -ctis, aut incisuris. Creditor ex-git nomen debitoris, aut si plura sunt dis-git. Hilaris joculatorcom-ctus scommate, re-git.

277. Puniceus color, purpurâ dilutior. Punire, v. Poena.

278. Puppis, pars navis posterior.

279. PUP-us est parvus puer: -illus, patre orbatus: -illaria bona curat Tutor. -ae ludunt cum -is: -illa oculi recipit in se imagines rerum.

Purgare, v. Purus.

280. PURPUR-a (murex) in mari est: -â (h. e. sangvine illius) tinguntur panni -eo colore in officina -aria: sed plerique -ati superbiunt suâ -â (veste -eâ). Faeminae -issant se -issô (h. e. pigmento factitio) ut videantur -are.

281. PUR-um, est a sordibus liberum, servans -itatem suam -e (-iter): -ificatum autem ab imitare liberatum. Ergo qvod im-um est -gandum est, et de- (ex-) -gandum, et qvoties opus re-gandum, prorsuque per-gandum, rejectis -gamentis.AEgrotat tibi venter? utere -gatione.

282. Pu-s (h. e. putris sangvineus humor) exprimitur ex ulcere -rulento postqvam sup-ravit.

283. Pus-io, parvus puer: -illa res, qvaecunqve parva.

284. Pustula (et Pusula) tuberculum purulentum: Vesica cutis ab adustione.

285. Putare, duplex Verbum: 1 Plantam a superfluis virgultis purgare: 2 Opinati, sperare.

Derivata et Composita I.

PUT-ator, -at arbores tempore -ationis, falce -atoriâ, am-ans et ex-ans inutilia -amina: ut Arbor inter-ata crescat felicus: Sed Iudae in Circumcisione op-ant prae-ium.

Derivata et Composita II.

Logicus -at se non falli: -a qvando rationes suas re-ando sic vel sic de-at. Multo minus Arithmeticus, cum numeros sup-at (vel com-at). Disator -ans de re dis-abili, nihil irrationabile imet aliis.

286. PUT-et (male olet) palus -ida: habet et ingratum -orem -orius animal.

287. PUTE-us est fons profundus, aqvas non fundens foras: qvem fodit -arius propter aqvam -alem (seu -anam).

288. PUTR-et, seu -idum est, qvicqvid corumpitur -edine, h, e. nimiâ humiditate. Qvi ergo vult -escere vivus, utatur -efaciente nimio potu: hîc illi im-escet, simulque intestina vivo ex-escent, tandem ipse totus com-escet.

289. Putum (et purum putum) metallum, purissime excoctum.

290. PYX-is (dim. -idicula) vasculum tornatile operculatum.

_____________________________________

_____________________________________

P.

1. PAEdagogus 502 puerorum formator: Paedobaptismus, v. Baptizare.

2. Paeonia 90.

3. Paliur-us 100 acutae spinae frutex: -ibaccae.

4. Panegyricum 912.

5. Pantheon 931 templum.

6. Papa 968.

7. Papae! 893.

8. Parabola 689, L. Similitudo.

9. Paracletus L. Consolator 952.

10. Paradisus 925.

11. Paragraphus (m. f 715) novae lineae in scriptura inceptio.

12. Parallelus 517, 540: pari distantiâ decurrens.

13. Paralogismus 591 erronea ratiocinatio.

14. Paraly-sis 308, resolutio membri, et inde veniens impotentia motûs.

15. Paranymphus 740. Paraphrasis, v. Periphrasis.

16. Paraselene 54.

17. Parasit-us 670, cibi assecla.

18. Pard-us (m. 182) -alis: Leopardus 315.

19. Parelius 54.

20. Parippus 441.

21. Par-ochus, 968, -aecia, -ochialis.

22. Paronomasia 688.

23. Paroxysmus 310, exacerbatio morbi.

24. Pasch-a (ae, f. vel-atis, n.) festum Judaeorum 943 -alis.

25. Patriarcha 968.

26. Pegma (atis, n. 408) machina lignea confixilis et dectructilis.

27. Pelag-us (i, n.) L. Mare, 136.

28. Pelicanus (et Pelican, anis, 147.)

29. Pentecoste, 943, qvinqvagesimus dies, scil. a Paschate.

30. Pepl-us (et -um, 381).

31. Pepo (onis, 90) cucumer mollis et dulcis.

32. Pericardium, 229, capsula cordis aqvae plena.

33. Perigaeus 546, prope terram exsistens.

34. Period-us (i, f.) L. circuitus, 563, 679.

35. Periphrasis 683, L. circumloqvutio, est unius vocis: Paraphrasis 961, totius textus.

36. Peritoneum 230, 296.

37. Perizoma 412.

38. Pers-a, 560, -ia, 575.

39. Per-u, -uvianus 560.

40. Petaso (onis, m. 362) coxa suilla insumata.

41. Peras-us (-unculus, dim. 381) pileus latior adversus solem et imbres.

42. Pe aur-us (et-um, 850) L. Oseillum.

43. Phaler-ae (arum, 435) eqvorum ornamentum.

44. Phantas-ia 268 L. Imaginatio, seuimaginandi facultas, -ma (atis, n. 271).

45. Pharetra, 897, sagittarum theca.

46. Pharmac-a (L. medicamema) 802, et -eutica 806 medicinalia parat -opaeus 814: vendit autem -opola in -opolio.

47. Phase-lus (g. d.) et -olus 93.

48. Phasianus 142.

49. Phengites (ae, m. 72).

50. Philautia 620, amor sui.

51. Philistaeus 929.

52. Philolog-us 506.

53. Philura (vel Philyra) L. Tilia. 2 folia tiliae ad scribendum olim adhibita: 3 Nunc plagula papyri 493.

54. Phlebotom-ia venae incisio, -um (n. 820) scalprum.

55. Phlegm-a (atis) L. Pituita, -aticus, pituitosus.

56. Phoca (ae, f. 157).

57. Phoenix 317.

58. Phrasis 679.

59. Phrene - sis 307: -ticus.

60. Phrygi-o, 478, (qvia haec ars apud Phryges reperta).

61. Phthisis 310, L. Tabes.

62. Pityna 373, vas uvis portandis aptum.

63. Platanus, 111.

64. Pleuritis 311.

65. Pluto, 931.

66. Polemica (Theologia, 718).

67. Pollux (ucis, 931.

68. Polon-us 560, -ia.

69. Pol-us Mundi: 540 et c, -aris circulus, 450, 556.

70. Polygamia 973 uxorum pluralitas.

71. Polygonon, 86, L. Centinodium.

72. Polyptoton 688.

73. Polypus L. multipes: In sp. Piscis octo pedibus.

74. Polytheia, 942, pluralitas Deorum.

75. Pont-us, 266, L. Mare.

76. Poppy-smus (et -sma, atis, n. 848) blandimentum sonorum manu aut ore.

77. Praga 562.

78. Prasinus (a, um, 206).

79. Pra-xis 595, L. actus -cticus, activus.

80. Presbyt-er (eri, 967) L. Senior.

81. Prisma (atis, 480) vitrum trilaterum oblongum, solidum.

82. Proboscis (et Promuscis, idis, 174).

83. Prognos-is 805, L. prascitum, -ticon 598, -tica (ars) 537.

84. Prolepsis 687, L. Praeoccupatio.

85. Prologus, 841, praeloqvium.

86. Propempticura, carmen, 698.

87. Propola (ae, m. 796) qvi merces praemercatur ut pluris vendat.

88. Prosopopaeia 687, L. personae fictio.

89. Prosopolepsia 790.

90. Prochodochium 777. L. Pauperum receptaculum.


page 421/422, image: s210

91. Punicum (malum 114.) Pygmaeus 317.

92. Pyramis (idis f. 408.) turris qvadrata, a lato imo in acutum desines.

93. Pyrenaei 561, montes. 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.