| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Stop wasting time looking for files and revisions. Connect your Gmail, DriveDropbox, and Slack accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize all your file attachments. Learn more and claim your free account.

View
 

Jan_C

Page history last edited by Millner 11 years, 6 months ago

Lexicon Januale


PAG. XXX (GoogleBooks scan NOT yet available)


Scribae: EMillner, [nomen adde]

Status:


 

LITERA: C

IV. Incipientia a C.

1. CABALL-us, robustus eqvus, -inus.

2. CACA-re licet -turienti.

3. CACHINN-us, estrisus effusus: qvô delectantur qvidam -ones, dum -antur crebro.

Cacula, v. Cala.

4. CACUM-en vocamus in ovo: -en in aedificio: -en in arbore: -en in monte. AEdificia -ina-mus ut sint -inata: Arborem de-inamus ut non crescat in altitudinem, sed in latitudinem.

5. CADAV-er, erosaqve moribundi facies, qvem delectet?

6. CAD-it qvicqvid nolens deorsum fertur: ut -iva poma, et qvi habent -ucum morbum, crebrô Cas-u -antes (seu -itantes.) Saepe enim desubite Concidunt et succidunt in faciemqve procidunt, et in eundem morbum recid-unt, qvia -ivus est. Decidunt etiam qvandoqve de gradibus: aut incidunt in aqvam: eoqve intercidunt miseri.

Si cui divitiae Accid-unt qvod -it saepe, meminerit esse tantum -ens: et se qvavis -entali occasione excidere illis posse. Sol qvotidie oritur et occidit: ut videmus cum Occiduus est h. e. ad occasum in Occidente constitutus. In septentrionalibus tamen locis astate inocciduus est: qvia Occidentalem plagam praeterit tantum, non se sub terram abdit.

7. Cadmia, terrae species.

8. CADUCE-o ceu sceptro instructus abit petitum pacem -ator.

9. CAD-us, dolium minus -iscus, adhuc minus.

Caecus, v. Coecus.

10. CAED-ere, est violenter vulnerare: sive secando, sive scindendo, sive feriendo. Nam Lignator caedit ligna in sylva caedua [incaeduam caedere nefas est] caesuris variis; aliqvando intercîdens tantum, ut fiat sylva intercîsa: aliqvando excîdens excîdio totali, ut fiat campus. Hortulanus accîdit arbores qvasdam, dum ramos inutiles praecîdit, abscîdit, decîdit et recîdit, recîsamentaqve destinat foco: sicut et totam aridam arborem, qvam, succîdit et frustatim concîdit. Miles caedit hostem caesim et punctim, occîdens qvos potest: nec illi propter caedem hanc (aut occîsionem vel excisionem integri Exercitûs) decîditur Collum; sicut Homicîd-ae qvi alibi committit -ium: Caesaries sit crebrâ caesione capillorum: Caesitium concisione marginum in linteo. Judaei circumcîdunt pueros Circumcisione sacrâ: virgis autem caedimus petu-lantes. De Succidia succîdimus frustatim: incisoribus incîdimus escam: incîsuras facimus ubi opus. Si vis loqvi concîse, recîde minus necessaria: et dic praecîse, qvid velis.

11. CAEL-at -ator-o (seu -te, et Caestrô) varias -aturas: etiam pulchre -ata. Pocula.

Caelebs, v. Coelebs. Caelum, V. Coelum.

12. CAEMENT-um sunt lapides excîsi terrâ, e qvibus -arius facit aedificia -icia.

Caena, v. Coena. Coepe, v. Cepa. Coepi, v. Coepi. Caeremonia, v. Ceremonia. Caeruleus, v. Coelum.

13. CAESAR-em qviseqvuntur ob majestatem -eam, vocamus -eanos.

Caesaries, v. Caedere. Coesius, v. Coelum.

14. CAESP-es, est herbida gleba: ad -item erutum facile -itat Eqvus -itator. Casa -ititia calidior est qvam caementitia.

15. Caestus (ûs) clava habens globum plumbeum appensum.

Caesura, Caesus, v. Caedere.

16. CAETER-i, negligant studia, si volunt: -um tu cave: nam -oqvi vapulabis.

17. CAL-as (fustes ligneos) ministrabant militibus -ones (seu Caculae): -ones (et-opodia) sunt calcei de ligno.

18. CALAM-us crescit in -eto: -us scriptorius servatur in -ario: -us frugum patitur -itatem a -itoso coelo.canit rusticelus: ô viscato capiuntur aves. -itates variae premunt -itosos homines: qvod non curant qvi -istrô-istrant comas.

19. Calantica, muliebre capitis velamen.

20. Calare, Verbum antiqvum, significat vocare, nominare: cujus usum sic disce. Romae Calator (fuit Consulis servus) -abat cives: Nomen-ator autem (contracte Nomenclator) suggerebat Nomenclaturam civium. A Calend-is inchoantur menses in -ario. Cum vero est Inter Cal-aris annus, -atur (h. e. interponitur indicando) dies unus, intercalari mensi, Februario.

Calcar, et Calceus, v. Calx. Calenda, v Calare.

21. Cal-et Ignis -efacitqve alia: ficut et omne -idum. Tu ut -escas move te: qvia -or hic utilior est, qvam dum nos externa in -efaciunt. In-da-rio ex-efacimus nos.

22. CALIG-as colligamus -ari ligulâ, ut incedamus -ati.

[Olim fuit pedum integumentum militare: nunc pro femorali utimur, sed sine autho-ritate Veterum.]

23. CALIG-o (inis, f,) venit a -ante nube: in -inoso loco -ant oculi.

24. CAL-ix, (-icis, dim. -iculus) poculum rotundum.

25. CALL-us (vel -um) fit a duro labore, qvô manus fiunt -osae. Pes autem -escit qvum qvis per durum -em incedit: sed Oc-escit tandem ad ista. Animus qvi ad multa oc-uit, -et multa, estqve -idus.

Calo et Calopodium, v. Cala.

26. CALUMN-ia, impunita auget -iatores, ut cuilibes allubescat -iari alios, -ioleqve traducere.

27. CALV-a nuda pilis, facit -um; raripila -astrum. Sed qvi -ent seu -itiem (vel -itium) habent, illi aut -escunt per se, aut de-antur ab aliis. -aria est os contegens cerebrum.

28. CAL-x (cis, m. f.) tria significat. Lapidem. Lapidem ustum in farinam, pro coagmentandis lapidibus. Extremitatem pedis.

A Significatione 1.

CALCUL-us si incedis per -osum agrum, facile incidit, et pedem urget, nisi eximatur: -ô ve-sicae vexautur -osi: -ulis ludunt Aleatores: -ulis-ulat -ulator: -ulis eligitur Consul (i. suffragiis: qvia fiebat injecto lapillo in urnam, cum inscripto nomine.)

A Significatione 2.

CALC-em parat -arius e lapide -ario in -aria (scil. fornace) ut fiat -atus paries.

A Significatione 3.

CALC-ibus, -amus lutum; rem ingratam: Conculcamus et proculcamus pedibus: exulcamus aliqvid alicunde, aut inculcamus aliqvô: ut Praeceptor inculcat discipulo doctrinas. Calcaneo Eqves adaptat -ar (n.) ut domet -itrosum Eqvum, qvi -itrat et re-itrat.)

Calc-os, aliaqve -eamenta facit -earius (vel -eolarius) ad -eandum (vel -iandum) pedes: ut incedamus -eati, non dis-eati.

29. CAM-bit-psor pecuniam: sed tu -bii literas posce.

30. CAMEL-um curat -arius: e -inis pilis fit -inus pannus.

31. CAMER-am-at et-con-at Murarius, custodit -arius: -ati currus et naves pro delicatis sunt.

32. Caminus et fornax est, et fumarium.

33. Camp-um inhabitantes, occupantur operibus -estribus (-ester, et-estris:) in -ania (regione Italiae) fusae sunt primae -anae.

Canalis, v. Canna.

34. CANC-er et-ellus serpis per aqvas: -er morbus per carnem -rino more. -ellis praemuniuntur fenestrae. In -ellato conclavi sedens -ellarius, vel approbat et sigillat scripta, vel improbat et -ellat.

35. CAND-ere est ignitum esse. Ferrum -ens ab igne -escit (vel efit) -ela noctu accenditur accensaqve inditur -elabro. Sed Incend-ium-it (seu succendit) -iarius irâ excandescens.

36. CAND-ere, clare nitere; ut nix vel ut ignis. Nam et Pruna -et et -idum marmor -et. Qvod habet minus -oris-icat solum. Linteum ut -escat -efac ad -icantiam usqve. Tusis animo -idô: -orem amat DEVS.

37. CAN-ere scisne aliqvam -tionem? sicuti -tat-tor svavi -tu varia -tica. Qvasdam -tilenas -tillat submisse, alias -tat -orâ voce: praesertim distus dulci -ore Si adest chorus, qvi accinat (N. A. mutatur in 1) et concinat, Praecentor (seu Incentor) incinit et praecinit; illi vero hoc incentivo moti succinunt, aut occinunt. Sed et qvi recte loqvuntur, accentum observant. Impij autem Incantatores tentant -amentis suis -are et excantare res varias.

38. CAN-es vexamur a -inis muscis, praesertim qvum urit -icula in diebus -icularibus.

39. Canirubus silvestris rosa

Canistrum, v. mox Canna.

40. CAN-na (vel -a) provenit in eto: e qva texitur -nea teges, et -nitium -istrum. Per -ales fluit aqva.

41. CANNAB-is dat -inos funes:

42. CANTER-ius est castratus Eqvus: -ii erecti sustinent Tectum: -iis sustentatur aliqvid supra terram: -ioli fulciunt vitem (puta, in Italicis vineis, sic positi.)

43. CAN-us est, cui prae, senectute capilli albent: qvi enim senescit -escit. Prae-us cito -et, fitqve in-us: sub-i habent exiguam -itiem seu paucos -os (scil. capillos.)

44. CAP-er cum -ra et-ellis stabulantur in -rili: -rarius autem, si -rile pabulum deficit, et -rinum lac emulgetur paucum, -erat frontem. -reae cum suis -reolis degunt in sylvis: -ricornus autem in montibus altis.

45. CAP-ere multum potest vas -ax, pro sua -acitate: sicut et ingeniosus puer, si qvid illi offeras prusuo -tu: Aqvam-e-edine, gladium -esse-ulo: -ulum exspectet senex -ularis. Qvi -tat alios in sermone, -tiosus est: sed aliqvando -tionibus suis ipse -itur. In bello qvisqve qvaerit -tivare hostem: -tivus autem conatur se liberare e -tivitate, ut piscis e -tu-ra. [Composita mutant vocales: In-cipio-cepi-ceptum.]

Acc-ipe qvod gratis datur, sitqve tibi -eptum: -ipiter anticipat aves volando: aut intercipit in ipso volatu, etiam per magnam intercapedinem, Qvum qvid conc-ipis animo, cave ne -eptus tuus sit a prae-epta opinione. Aves et mures Decipiuntur-ulâ: tu cave Deceptores, sicut et Discepta-tores, qvi de leviculis rebus -nt. Pisces Excipimus e vivario -ulâ; vinum e vase -ulô. Tu -e hospites amice: et in contractu si qvid -is, sit exceptio clara. Inc-ipis qvid? et vis ut -eptum succedat bene? ante -eptionem ora. Si Occ-ipis upare qvid, vide ne te prae-upet alius: si es -upatus negotiis, -upa certum locum -upationi tuae idoneum. Percipe rem, ut ne de impercepta judices. Praec-eptor-ipuo discipulo -ipit ut ante alios -ipiat aliqvid: cui -epto (-eptum) parendum est. Qvivult Rec-ipere amissam rem, et in se -ipit-uperare illam, debet se -ipere ad -eptaculum illius rei, a qvocunqve -eptatore tenetur. Susc-ipere laborem in qvocunqve honesto -epto honestum est.

Composita cum Nominibus.

Auceps, Aucupium, v. Avis.

ManC-eps (-ipis, et-upis) manu capit reditus de conductis praediis, qvae sibi -ipavit aligvis. -ipium est homo in bello manu captus, et in servitutem -ipatus donec e-ipetur. MuniC-eps (ipis) est Civis adscitus, cui publica munia capere jam licet: fruitur jure -ipali in suo -ipio (-um, seu -ipatu.) ParriC-eps (-ipis) alicujus boni -ipat de eodem ipse, et -ipat cum aliis -ipio justo. Princ-eps (-ipis) res primas capit -ipalesqve partes, et respicitur -ipaliter. -eps in suo -ipatu gerat se -ipaliter non tantum -ipio sed a -ipio ad finem.

Capillus, v. Pilus. Capistrum, v. Caput.

46. Capitium, vulgo capitis tegmen: sed amiqvis fuit pectorale faemininum.

47. Cap-o (onis et-us) Gallus castratus:

48. Capronae, comae in frontem propendentes.

49. CAPS-as, ligneas parat -arius in -ulis (-ellis) gestant pueri in Scholam libellos: ô insidet cisiarius.

Capulus, v. Capere. Capus, v. Capo.

50. CAP-ut, praecipuum animalis membrum (sunt n. -itata omnia): cujus partes sunt Sinciput et Occiput: -itosus -ito grande habet: qvidam -itellum duntaxat. Libros dividimus in -ita (seu -itula) qvae a litera -itali (id est magna) incipiunt. Urbs expugnata pendit -itationem -itaneo pro redimenda -itali paena. -istro -istramus Eqvum. Monstrum nascitur aliqvando bi-ceps (cipitis): forte et tri- et qvadri-ceps. De septicipite hydra etiam narrant. Vas anc-eps (ipitis, utrinqve caput, i. ansam, habens) cape utrâvis: Gladium ancipitem cave utrinqve: Verbi ancipitis significationem determina, ne fallat. Homo temerarius praec-eps ruit, si scandit -ipitia. Et tu cave -ipitare negotia: -ipi-tantia res perdit.

51. CARBAS-us (et-um) linteum firmum. Hinc -a (et -ea, et -ina, et -inea) Vela

52. CARB-ones conficit -onarius in -onaria (sc. fornace). -unculus est parvus -o: -unculus

gemma fulgens: -unculus ulcusculum pestilens.

53. CARC-er coercet petulantes, dum a -erario in-erantur. A -eribus ad metam currunt Cursores.

54. CARD-o Januae vertitur, qvum janua a-peritur: -o causae vertitur, qvum ad rei summam venitur: a -inibus Mundi veniunt -inales venti.

55. CARDU-us est aculeatus: cujus semine pascitur -elis.

56. CAR-ere aliqvâ re, est non habere aliqvid necessarium.

57. CAR-ere solet netrix linum -mine (pro, carimine): lanarius vero -minat lanam -mine. Sed Poeta canit suum -men.

58. CAR-ex abunde provenit in -ecto.

59. CARi-e corruptum lignum dices -osum.

60. CARIN-a est in Navi: atum pectus in Bove.

Carmen, v. Carere.

61. CAR-o (-uncula) est concretus sangvis. Constans e CAR-ne, est -neum; babens carnem multam, -nosum: -nem curans, -ale. -arius vendit -nes in -nario (-um.) -narius fit -nivorus. Sed -nifex (ex hominibus carnes faciens) ex-nifi-cat maleficos, artibus -nificinae suae.

62. CARPENT-um est currus pensilis, paratus a -ario.

63. CARP-ere fructum maturum manu, et -ere mores malos verbis; et-tim ex Cerpere bonas sententias e Libris; malos vero Con-et Dis-cerpere, licitum est.

64. CARPIO (onis, m.) piscis sqvamosus o-ptimus.

65. CARR-us (vel -um, et-uca) est currus birotus, qvem agit -ucarius.

66. CARTILAG-o (inis, f.) corporis pars osse mollior, carne durior: juncturae Ossium sunt -ineae. Aures animalium -inosae.

67. CAR-um est pretiosum, qvod-e venditur, facitqve -itatem.

68. CAS-ae et-ulae sunt domus et domunculae viliores.

69. CAS-eus, et -eolus, coagulati -eariâ formâ, siccantur in -eali.

70. CASS-is (is, m.) rete venatorium est.

71. CASS-is (idis, f. et -ida) capitis tegumentum chalybeum: -ita, alauda cristata.

72. CASS-as nuces (i. vacuas) in-um qvassas.

73. CASTAN-ea fert -eas in -eto: e qvibus fit -inum oleum.

74. CASTR-a ponuntur pro Exercitu in campo, -ensi arte, munita pro Cestriis: -um vero seu Castel-lum arx minor est, qvam servat -lanus: Castell-um etiam oppidum, qvod inhabitant -ani. In -o colligitur aqva.

Castrare, v. mox Castus.

75. CAST-us servat -itatem nec recusat -igari, seu verbis seu verberibus, si qvid admisit contra -imoniam: cujus servandae causa qvidam seipsos -rant. In Balneo si qvis non praecingit -ulam, conigatione dignus est: multo magis qvi in Cestu- aut -osis nupuis sese -ant.

76. Catech-ista-izat, qvando -ismum (seu -esin) docet -umenos.

Catella, v. Canis, et Catena.

77. CATEN-a struitur ex annulis ferreis, ad -andum (h. e. firmiter ligandum) res varias: etiam -arios canes, et-enulâ (seu catellâ) catellos parvos. Concatenati labores qvandoque molestant nos ipsos.

78. CATERV-a qvaevis hominum multitudo est: sed -a militaris continebat sex millia peditum -alium seu -ariorum, qvi procedebant -atim.

79. CATIN-us (vel -um) est patina profundior: in -o terunt condimenta ciborum: -ulos (vel -ellos et Catillos) pingves qvaerit et Catill-o ut -et In mola molitur frumentum super Catillo.

Catulus, v. mox Catus.

80. CAT-us (i. a Gr. [gap: Greek word(s)] ) felis est, instructus ungvibus, sicut et ejus -uli, et Canum -uli, omniumqve bestiarum -uli.

81. CAUD-a soli homim deest, reliqva animalia sunt -ata.

82. CAUD-ex (icis, m.) est truncus desectae arboris: ex qvo -icali securi fiunt -icariae (sue -icatae) naves.

83. Caula, stabulum pecudum.

84. CAUL-is (is, m.) in herba mollior est, qvam -is in anserina penna: -es edimus. Herbae dum -escunt qvaedam fiunt uni-es aliae multi-es, omnes tamen tandem de-escunt.

85. CAUP-o (onis) in -ona-onatur arte -onariâ.

86. CAUS-am absentiae praetendit -arius miles: sed -am cujuslitigatur in foro, defendit -idicus, dum excusat qvem alter accusat. Si tamen factum ect inexcusabile, recusat defendere, quia causatur conscientiam.

87. CAUT-es (is, f.) rupes inacecessa.

Cantus, v. Cavere. Cavea, v. Cavus.

88. CAV-ere debet pericula (imo undiqve disere) vir Caut-us-e, qvibuscunqve -elis (seu -ionibus). Incaut-us nihil prae-cavet.

89. CAVILL-um (vel -a) (est jocosa calumnia, qvaliter -atur praesentem qvoque -ator.

90. CAV-um est intus vacuum: -ea carcer avicularum: -erna specus sub terra -ernosa: -aedium subdiale in domo spatium. Si qvid vis habere Con-um (rotunde cavum) debes illud Cav-are, excav-are, Concavare.

91. CE, Vocula adjectitia, praesentem praesentiam signficans. ut Hic-ce, hosce et c. v. Gram.

92. CED-ere (cessi-um,) e praelio, et-ere alteri jus suum, non semper bene -it. Qvia dum adversarius videt te ire Cess-im, instat in-anter. Tu vero dum paulatim -as, tandem plane -abis: ita -io saepe noxia est -atori. Qvum humor subcutaneus in pus Absce-dit -ssus est: tantô major, qvantô plus materiae Acce-dit per in-ssos meatus. Qvi me Antece-dit est meus -ssor: qvi ante me Decess-it

meus prae-or: amicus qvi Discess-it reliqvit sui de-siderium post -um: qvi Exce-dit modum, peccat -ssu. Conce-de aliqvô, si vides periculum: sed nemini -de res inconcessas. Ince-de modeste, ut tuus -ssus laudetur: sed -ssere alios cave. Si tibi cum aliqvo simultas Interce-dit, et aliqvis pro illo ad te -dit, admitte -ssionem -ssoris candidi, si tibi non -dit. Qvi aliqvô Sece-dit qvaerit -ssum: sed -dere ab aliqvo -ssio est. Proce-dimus cum porro imus, et -ssus est: Rece-ssus vero cum -dimus. Qvi Praece-dit-ssor est: qvi Succe-dit-ssor: sed -daneo illi non semper -dit simili -ssu, etiam in ordinaria -ssione.

93. CEDR-us arbor non putrescit, librosqve -atos, h. e. -ino (seu -io) oleo perunctos, tineae non attingunt.

94. CEL-a, qvod scis, et alter -atim habere vult. Oc Cul-ere (seu -tare) -tam rem, prudentiae est.

95. CELEB-er (seu -ris) Vir est, qvem -ritas famae -riter-rat: -ris Urbs, in qva populi -rant conventus suos.

96. CELER- (vel -ris) -iter-at iter: majori tamem -itate peragit, si utatur per terram Celete, aut per aqvam Celoce, qvam si ac-et pedibus tantum.

97. CELL-a (seu -arium) est locus subterraneus, ubi -arius (vel -aria) condit vasa -aria (N. Ab - aris vel -arius). In a degunt Monachi: in -as congerunt apes mel: in -is repositoriorum reponimus varia.

98. Cellere, sursum tollere, Verbum ob soletum: sed composita sunt in usu. Ante- Ex- Per- Prae- Pro- Re- cellere: item Celsus, Excelsus, etc. Sensum sic disce: Ut Celsa turris -sitate (seu -situdine) suâ ante-lit humiles casas, ita Vir Excel-si animi, et -lentis virtutis -lentiâ suâ praecellit plebejos.At Procel-la, sive -losus ventus, -lit Naves sic, ut eas per Cel-lat, et mergat, aut saltem Nautas -lat, ut horrore perculsi nesciant qvid agant.

Celox, v. Celer. Celsus, v. Cellere. Celtis, v. Caeltis.

99. CENS-et (h. e. qvid res aliqva possit, dijudicat) -or facultates civium justâ -ione, pro colligendo publico -u: qvem qvum tempus esse -et, exposcit per ac-os et ac-et aerario. Illis autem qvi suos -us fallaciter re-ent, suc-et, eosqve severâ -urâ notat. Morum -ores publice constitui qvam esset utile!

CENT-o (-unculus) Vestis, Oratio, et qvidvis e multis particulis consarcinatum.

100. CENTR-um, in Globo est unicum, a qvo exeunt -ales radii: sed lignum -osum habet multa -a.

101. CENT-um librae, faciunt -enarium (seu -umpondium): -eni milites -uriam: (ubi -esimus qvisqve est ultimus): -ies erratum, habet -uplicem (uplex) errorem, cum -upla noxa. Centuri-ones in -atu suo -ant milites -atim: suc Centuri-antqve decedentibus alios, lassis praelio submittunt -atos. Sub vexillo uno sunt ducen-ti (seu -i) trecen-ti (seu -i) qvadringen-ti (vel -i) etc.

102. CEP-ae crescunt in -ina (seu -eto.)

103. CER-a fit ex -oso melle: unde -arius facit -eas candelas, trahitqve praelongos -eolos: Chirurgus vero -at (vel in-at) linteolum, diligenti -atura, ut fiat -otum (h. e. emplastrum molle). Color in facie -inus, non est bonum: qvem emendant -ussâ saeminae -ussatae. Sed -ussa relinqvenda est Pictoribus.

104. CERAS-us dat -a.

105. CERDO dicitur qvilibet sordibus opifex, Coriarius, Sutor etc.

106. CEREBR-um est medulla capitis: -osus homo, mirabilis -i.

107. CEREMON-iae (vel Cerimoniae) sunt ritus sacri: sed qvidam alibi etiam nimis -iales (seu -iosi) sunt.

108. CERE-s (f.) frumentum est. E CERE-re paratur -alis potus -visia, a -vîsiario.

109. Cernere (crevi cretum) tria significat. 1 Evidenter separare. 2 Frumentum purgare. 3 Visu res discriminare.

Composita A Significatione 1.

Judex DIS-cernit inter aeqvum et iniqvum discr-etione justâ: ostendensque -imen, ut ne innocentia veniat in -imen dec-ernit -retum justum -retorio die. Puella Disc-riminat crines -erniculo argenteo vel osseo, indiscriminatim. Secret-arius consignat -a negotia, servatqve -o.

Composita A Significatione 2.

Tritor INCERN-it frumentum Incern- (vel Subcern-) -iculo, secernitqve et excernit recrementa foras: sed Sus etiam excrementis pascitur.

A Significatione 3.

CERN-us-it deorsum: tu -e et age illa, qvae te concernunt.

110. CERT-um est, qvi rem nescit -o, non debere -are verbis pro-o: nedum -are pignore, aut de-are armis. Tale enim -amen, et Con-ameu, etiamsi vulgo -atim fiat, -te temerarium est.

Cerussa, v. Cera. Cervisia, v. Ceres.

III. CERV-ix (-icula) est colli pars posterior, cui supponimus -ical: pertinacem hominem vocamus -icosum.

112. CERV-us, cum -a, pascuntur in montibus: -inum cornu medicinale est.

113. Ceu, significat Qvasi, velut.

114. CHALY-bs est conduratum ferrum, ex qvo fiunt -bea instrumenta varia.

115. CHAOS confusum qvid: unde IN-choare aliqvid incipere: qvia qvicqvid incipit, rude est.

116. CHART-a, paratur a -opaeo in -aria mola, complicaturqve in -acea volumina, aut -aceos libros.

117. CHAR-um (i. e. dilectum) habere Deum et homines, -itas est.

118. CHORD-um foenum serotinum est:

119. CHOR-us cantat: -us saltat: -agus adornat -eas: -eutae -eas ducunt -agio.

120. CHRIST-cus est unctus rex Ecclesiae: a qvo nuncupati -iani profitentur -ianismum, sive -ia-nam fidem, per totam -ianitatem.

121. CHRON-icus morbus tarde curatur: qvi -ica scribit, sit -ologus, peritus -ologiae.

122. CIB-us delicatus, variaqve -aria serviunt -atui divitum pauperes -antur-ario pane, dummodo suppeditat.

123. Cicada, infectum pratense stridulum.

124. CICATRI-ces multae faciunt -cosum.

125. Cicer (is, g. n) -pisum parvulum angulatum.

Cicindela,vermiculus in tenebris candens.

126. Ciconia,avis serpentibus infesta.

127. CIC-ur, ut fiat animal in-ur-urabis illud

128. Cicuta, herba venenosa, cava.

129. CIE-re (vel cire) est celeriter movere, seu voce seu re ipsâ. Unde varia veniunt, qvorum sensum sic disce.

Qvi CI-et turbas, -tatur ad Magistratum: -tatusqve nisi comparcat -to (seu -tatim) ac-tur severius, aut Accersi-tur (vel Arcessi-tur) per Accersitores vel Arcessitores. Qvi qvaerit plebem Conci-tare, -t eam in locum unum, et ad hanc -onem, habet -ionem, svadens qvod videtur bonum. Sic in Templo -onator -onatur -onali sermone, ad -onarium populum Qvi Exci-et vim ingenii per exercitia, facit acsi -tet hominem somno,reddatqve -tatum ad negotia. Si qvem vides ad labores incit-um (h. e. ignavum) -a illum -amentis qvibuscunque: nisi percieri non possit? Qvicqvid boni didicisti, recita coram aliis: dormientes Suscit-a-abulo:sed mortuos re-at (seu ex-at) Deus

130. CILIC-ium textura e pilis asperioribus (caprinis etc): ex qvo fit -ina Vestis.

131. CIL-ium sunt palpebrarum pili: super-ium magnum ostendit super-iosum: -oni fons media eminet.

132. CIM-ex (icis, m.) pediculus lectuarius, rotundus, odore tetro.

Cincinnus, v. Cinnus.

133. CING-imus nos -ulo, eqvum -ulâ, cinctu arcto, si opus est: rursumqve re-imus,si esse libet discintis. Sed gladium ac-imus suc-ulo:vestem autem suc-imus,ut simus accincti, et procincti,ad peragendum labores succincte. Prae-imus nos honestatis ergo praecinctoriis.

134. CIN-is (-eris, m) est exustae rei pulvis, -erei coloris vestem gestet -erarius, et qvi sub-eri-cium panem eoqvit: sed coqvat caute, ne -efaciat.

E 35. CINNABAR-is (f.) sangvineus color.

136. CINNAM-um (vel -omum) cortex ar-boris odoriferae.

137. CIN-nus (et-cinnus) est capillorumgyrus ornate tortus: qvem polituli Con-ne con-nant calamistro, aut si con-nitas ejus turbata est, recon-nant.

138. Cippus, truncus foraminosus, cui includuntur facinorosi pedes, aut manus, aut collum. Lignum in campo erectum memoriae alicujus causâ.

139. CIRC-us est ambitus rotundus: -ulos-inamus-ino, -ulari formâ. -a-os (h. e. sora) -ulat (h. e. circumcursat) -ulator (medicaster): -cum qvem stat turba -ulatim, -iter centeni. -ius ventus agit se -umcirca, id-o (vel iccirco) -uma-git omnia -umqvâqve.

140. Cirnea, vas qvô potus ad mensam fertur.

141. CIRR-us, in capue qvarundam avium erecta pluma: qvas -atas vocamus.

142. CIS, seu Citra flumen habitantes sunt Citeriores alii aliis: qvidam nobis citimi, citra dubium.

143. CISI-um vehiculum est birotum, qvod vehit -arius.

144. CIST-A est Arca minor; -ula (et -ella-ellula) adhuc minor. In -erna servatur -ernina aqva: sed -a viminea non continet aqvam.

Citare, v. Ciere. Citerior, v. Cis.

145. CITHAR-â ludit -ista et-istria: -aedus canit ad -am.

Citra, v. Cis. Cito, v. Ciere.

146. CITR-us fert -ia (vel -ina) poma.

147. CIV-is est incola -itatis et pars -itatis: qvia fruitur jure -ico et privilegiis -ilibus, vivat cum suis -ibus (seu Con-ibus) -iliter: ilitas morum ornat studiosum.

148. CLAD-es (is, f.) est multorum strages.

149. Clam, hominibus si qvid mali facis, et Clan-culum, qvid juvat? etiam -cularia (seu -de -stina) facta revelabuntur.

150. CLAM-at-ore magno, et voce -osâ, -ator ineptus. Sed utiliter in-amus aliqvem in periculo; et re-amus mala svadenti, et ex-amus cum qvid valde miramur; et pro-amus res venalest aut con-amus desperatas. Declam-ator-at (seu-itat) sermone -atorio, dum se in arte oratoria exercet.

Clanculum et Clandestinus, v. Clam.

151. CLAN-git -gore magno tuba.

152. CLAR-a dies est, cum Sol -e lucet: sed et nox -et, qvando eam stellae -ificant. Virum dicimus -um qvi Virtute in-uit nominisqve -itatem asseqvutus est. Hostis bellum -igans de-at hostilem animum.

153. CLASS-is (is, f) fuit ordo civium Romae secundum possessiones majores aut minores, -is in mari (Navium series) habet milites -iarios, qvibus canitur -icum ad praelium. -is in Schola -ica, habet Authorem -icum, qvi explicatur.

154. CLATHR-us (vel -um) sunt cancelli lignei, in fenestra -ata.

155. CLAU-dere librum ut possis, et recludere, adde illi Clausuras. Clausula concludit Orationem. Clausa viarum praecludunt hosti aditum, eumqve excludunt, aut etiam intercludunt, et circumcludunt. Claust-rarius facit -ra ad occludendum cistas, qvibus aliqvid includimus. Si qvid nolumus commisceri cum alliis, seclu-dimus in -sorium

156. CLAUD-us -icat: impostor qvandoqve simulat -itatem.

157. Clava est fustis capitatus. Item e metallo factus.

158. CLAV-is, et -icula, sunt instrumentum ad obserandum et reserandum serasL: -iculario datur potestas depromendi e Con-i res con-atas.

159. CLAV-us copulat res duras: -us (verruca dura) premit pedem: ad -um sedet Gubernator: -um aureum in veste -ata (sive, in laticlavio) gestabat Romanus Senator.

160. CLEMEN-s Dominus, dominatur-ter, amaturque ob -tiam. In-s reddit se exosum In-tiâ suâ.

161. CLIEN-s est qvi se dedit patrocinio alicujus, et sub -tela ejus est, cum -telaribus suis bonis. Sic et -ta femina

162. CLIN-are, leniter flectere, se vel aliud. Inusitatum: sed composita, sic. Arbuscula, qvae se ac-at ad terram, et forte nimis in-at, et pro-at, debet re-ari. Tucave de-are a via Virtutum: alioqvi in malum inde-abile incides.

163. CLITELL-as fert -arius Eqvuus, cum impositis sarcinis.

164. CLIV-us montis ascendenti est ac-is, descendenti de-is. Rupes raro sunt -osae, sed pro-es antrorsum, aut re-es retrorsum.

165. CLOAC-as purgans -arius -arium poscit. Non vis pendere? fac ut -ale flumen ultro profluat.

166. CLU-et qvis Vir bonus? si vere, satis est in-tus (seu inclytus).

167. Ad CLUN-es appendit sibi -aculum Lanio.

Coactus, et Coagulum, v. Côgere, in Agere.

168. COAX- dicit Rana, qvum -at.

Cobius, v. Gobius.

169. COCC-us frutex, fert -a grana, e qvi-bus coqvitur -inum: ex hoc autem -eae (vel -ineae, et -inae) vestes.

170. COCHLE-a est contorta testa limacis, qvâ tegitur ipsa -a. Prelum habet -am spiratim striatam: -am dic lagenae operculum, similiter tortum: -eam in domo scalam, gradibus rotundis. Ad mensam est -ar pro jusculo: inter Pharmacopaei mensuras -arium: in horto -aria herba.

Cocles, v. Oculus.

171. Codex, idem qvod Caudex. Tum Tabula lignea, cui aliqvid inscribitur. Codicilli Tabellae portatiles, pugillares.

172. COEC-us, nihil videt, -utiens (seu -ultans) parum. -itas innata est -iliae: alia animalia a variis causis -antur et ex -vel oc-antur.

173. COEL-ebs vivit in -ibatu.

Coelum, cavandi instrumentum, v. Coelum sub Coedere.

174. COE L-um videmus, -estesqve stellaes, qvotidie: -ites (seu -icolae) ipsi videri non possunt. -ica dona, et-itus desluentem benedictionem, sentimus.

175. COEN-am para, ut -emus in -aculo qvi-aturimus, ne cubitum eamus in-ati. Ante-iô et Post- (vel Po-) iô abstineat qvi sanus esse vult: qvod in domi-io licet, non semper licet in conatione.

176. COEN-um, sordidum lutum, qvale est in -osis qvibusdam aqvis.

Coepa, v. Cepa.

177. COEP-i discere felici -tu: cur deseram -ta? Ut fasiunt qvi saepe -tant (seu in-tant) nec unqvam absolvunt.

178. COERUL-us (vel -eus) color est, qvalis Coeli est, et-ei lapidis. Coesius vero pallide -eatus.

Coetus, v. Coire, in Ire. Cogere, v. Agere.

179. COGIT-are est mente rem versare. Vis aliqvid novum ex-are? Prae-a rem bene, et re-a denuo: sed-ate (vel -ato, vel -atim) hoc est -atione fixâ: vago -atu in-ans ostendit in-antiam suam.

Cognatus, v. Nasci. Cognitus, v. Noscere. Cohibere, v. Habere.

180. COHOR-s, (f. contracte Chors, et Cors) est locus in Villa septus pro pecore. Hinc ipsum pecoris agmen. Et, cohors militum. Aves -tales domesticae, etc.

Colare, v. Colum.

181. COL-ere, qvatuor significat. Hono-rare. Ornare. Diligenter tractare. Habitare.

Derivata

A Significatione 1.

Colite DEVM Cult-u devoto omnes -ores et-rices ejus.

A Significatione 2

Copus autem COL-ere nimiô Cultu nolite.

A Significatione 3.

Colite agrum vos Agrico-lae diligenti -latione: praesertim vos Colon-i, nullam partem-iae vestrae relinqvite incultam. Et vos artium Cultores Studiosi, Colite inter vos concordiam: excolite vobis Ingenia, vacate Culturae animorum: inexculti ad nihil sunt, memoriâ recolere nihil possunt.

A Sgnificatione 4.

COLON-ia, sunt novi -i, deducti aliqvô: ut accoant fluvium, aut circumcolant montem, aut incolant Urbem, cujus fiunt Incolae, vel accolae, recipiuntqve inqvilinos qvos volunt.

Collare, v. Collum. Collatio, v. Latus, in Ferre. Colligere, v. Legere. Collimare, v. Limus, a, um.

182. COLL-is est minor monte: -inae Vineae laudantur.

183. COLL-um nostrum ornatur -ari, maleficus autem constringitur ferreo -ari: qvi de-atus, nihil amplius suc-are poterit.

184. Color- varieres -at. Qvod enim -atum est, est in se vel uni- vel bi- vel multi- aut versicolor: aliis autem concolor aut de-color. Tandem enim tempus omnia de-at.

COLU-ber (-bri, m. vel -bra, f.) serpens syl- vaticus.

185. COL-um vas foraminosum, qvô -amus et per-amus et per-amus liqvores.

186. COLUMB-us, cum -a educant -inos pullos, in -ario.

187. COLUM-na est sustentaculum aedificii erectum: qvalibus, per inter-nia distinctis, bene -nata domus ampla, stat-is (seu in-is) in-itate diuturnâ: Circum-nia porticuum serviunt deliciis. Tecta incumbunt -ini: tu vide ut sis -en familiae tuae.

Colurnus, v. Coryllus.

188. COL-us (i. et-ûs. m. et f.) bacillus cui alligatur linum, ad fila trahendum.

189. COM-am si geris, tu -ate, -e illam saepe, ne sis in-atus: nimius tamen -atus (ûs) viros non decet.

Comburere, v. Urere.

190. COM-es (itis, m. et f.) viae -itatur-ita-tum. Comit-es Imperii venientes e suo qvisqve -atu con-antur Imperatorem (ne in-atus sit) ad -ia, in -ium, ad diem -ialem.

191. COMESSA-ri (immoderate convivari) cave: -tio perdit -torem.

192. COM-es esto, conversans aliis -iter, et habebis laudem -itatis.

Commendare, v. Mandare. Comminisci, v. Mens.

193. COMMOD-a occasio si se offert peragendi aliqvid -e, utere -itate, ne tibi elabatur in-o tuo. Si qvâ re potes -are proximo, petenti aliqvid -atô, ac-a te ita illi, ut non in-es tibi.

194. COMMUN-e bonum debet curari -iter ab iis qvi spectant ad -itatem et nobiscum -icant. -icamus tamen interdum iis, qvi extra -ionem sunt: rursumque nostros indignos ex-icamus.

195. COMOED-iam agit -us, sed facit (scribit) Comic-us: uterqve -e, idest festive.

Compages, v. Pangere. Comparare, v. Parere. et Parare.

Comperire, v. Perire. Compescere, v. Pascere.

196. COMPIT-um, viae aut plateae transversae.

Complex, v. Plica. Con, v. Cum.

197. CONA-ri, est in rem efficiendam vires intendere: qvod in omni -tu (seu -mine) necessarium.

198. CONCILI-um est multorum conventus, ad -andum, et sibi re-andum dissidentium animos: -abulum paucorum est, et pravorum, dissidionem molientium.

Concinnue, v. Cinnus. Concio, v. Ciere.

199. Condere, duo significat. Construere, Abdere.

A Significatione 1.

COND-it urbem -itor sapiens, convocatqve in-colas certis -itionibus, -itionalibusqve promissis: ut qvae sua -itio sutura sit, intelligant. Aliâs in-ita turba ruet.

A Significatione 2.

COND-us-it-itivos fructus, et -ititia cibaria, in -itorium. Tu etiam re-e si qvid habes reitum: et abs e qvod debet esse abs-itum.

200. COND-ire, cibos -imentis bonis (qvae vendit -imentarius) debet bonus -itor; ut bene -iti bene sapiant. Sicut et-itaneos fructus bonâ -iturâ (seu -itione) paratos.

Condus, v. Condere. Confertim, v. Farcire.

Confessio, v. Confiteri, in Fateri. Congerro, v. Garrire.

201. CONGI-us (vel -um) est -iaria (seu -ialis) mensura.

Conjectura, Conjiceri, v. Jacere. Conjux, v. Jugum.

202. CONS-ilium dat -iliarius Regi suo. Tu itidem si qvis -ulit te, -ule illi, tanqvam bonus -ultor sed -ultô: in -ulte nihil age. Consul- cum -aribus Viris (aut etiam Pro-e, et Ex-e, qvi -atu jam defunctus est) - tant de publico bono, publicantqve postea summ Senatûs-tum.

Consobrinus, v. Soror. Consternare, v. Sternum.

Consul, v. Consilium. Consvetudo, v. Sui.

Conticere, v. Tacere. Contiguus, v. Tangere.

Continuus, v. Tenere.

203. CONTR-a te si qvem habes, ille semper aget-a qvam tu, -arie tibi; qvia -arius est. Haec vis est -arietatis.

Contritus, v. Terere. Contubernium, v. Taberna.

204. CONTUM-ax (superbe pertinax) omnia sua defendens -aciter, addit -aciae-eliam, -eliosis verbis tractans eos, qvi se admonent.

205. CONT-us est pertica nautica, qvâ -antur aqvae fundum. Sed curiosus per-ator, per-atur arcana.

206. CON-us, et figura -ica, est qvicqvid sursumversum acuminatum est, ut strobilus Pini.

Convexus, v. Vehere. Copia, v. Ops.

207. COPUL-a, res-at.

208. COQV-ere cibos discit -us arte -inariâ in -ina (sive Culina, pro coqvilina) instructus suppellectile Culinariâ. Nam Coct-i cibi sunt facilis -ionis (seu -urae): in-i, etiamsi -ibiles, non bene in ventriculo concoqvuntur. Cavet tamen, ne de Coqv-at, aut dis-at: Potius re-it, si non bene praecoxerat, donec perCoctus sit. Pistor coqvit panes, etiam bis coctos; qvi diu durant, et sunt facilis concoctionis. Praecox fructus [seu praecoqv-us, et-is, et praecius) prae Coqvitur a Sole. Qvi de Coqvit Patrimonium, Decoctor est.

209. COR, situm intra prae-dia, facit hominem -datum, si firmum est; ex-dem, si languidum. Con-des vivunt con-diter, dis-des dis-diter. Nos si con-dare nescimus, dis-dare caveamus: malle vivere in dis-dia qvam colere con-diam, ve-dia est. So-s (q. secors, sine corde) facit omnia so-di-ter et cum so-dia, neqve re-datur officii.

210. Coram te haec gesta sunt?refer nobis coram.

211. CORB-is (m. et f.) et -ula ad gestandum fructus sunt.

212. CORI-um detrahit bovi Lanio, dum eum ex-at: qvod -arius concinnat, ut fiant -acea calceamenta. Ex-ator ex-at morticina.

213. CORN-ix (icis) -icatur.

214. CORN-u datur animali -uto loco hastae. Uni-is habet praelongum: Boves nostri Bi-es sunt, Indici tri-es: Arietes alicubi qvadri-es: Caprea habet parvula -icula. Cerva tametsi est -igena non tamen -igera. Corn-u canit -icen (icinis).Ligna qvaedam -escunt: hoc est, in duritiem -eam concrescunt.

215. CORN-us (i. f.) arbor fert -a, lignumqve -eum durissimum: -eolus gemma rubet corni instar.

216. CORON-as, (et corollas) ex herbis -ariis gestant virgines: aureâ vero -â-atur Rex. Perfecto operi addimus -idem, et alia corollaria, si opus est.

217. CORP-us (oris, n.) est qvicqvid videri et tangi potest: ut est -oreus homo (Angeli autem in-orei, sunt.) In homine -ulento vastior est -ora-tio (seu -oratura) -oranturqve membra crassius, qvam in -usculo, cujus -oralis statura exilis est. Monstrum aliqvando nascitur bi-or, aut tri-or: cum membra male con-orantur, aut in-orantur, vel ad-orantur.

Corrigere, v. Regere.

218. Corrigia, legula ex corio.

219. CORT-ex (icis, m. et f.) tegit arborem -icatam: qvae nimis -icosae sunt, de-icantur: ut dum linum paratur stamini.

220. CORTIN-a stat in -ali, ubi colores coqvuntur.

221. CORUSC-us Sol, -at fulgide.

222. CORV-us, et-ini pulli, crocitant.

223. CORYL-us in -eto fert avellanas nuces: ubi scindimus colurnas (pro corylernas) virgas.

224. CO-s (tis, f.) lapis est qvô acuimus cultros: -ticulâ vero probamus aurum.

225. COSS-us (vel -is-is, m.) vermis ligna corrodens.

226. COST-a, os lateris.

227. COTON-eum malum.

228. COTURN-ix (-icis, f.) avis campestris.

229. COX-a; et-endix ( -dincis, f.) Os femo-ris supremum.

230. CRABR-o (onis, m) insectum majus vespâ.

231. CRAPUL-a (ex ebrietate capitis dolor) vexat -osos, qvi pridie -ati sunt.

232. Cras, sive die -tino, qvid futurum sit, nescis: ergo noli pro-tinare negotia.

233. CRASS-us liqvor deponit -amentum in fundo vasis: -us victus inducit -itudinem, corpori: Ergo ne tibi -escat ingenium, cave -itiem diaetae.

234. CRAT-es ( is, f.) textura virgarum, qvali fit paries -itius: super -iculam coqvus torret piscem.

235. CRE-avit-ator-aturas omnes tempore -ationis: easqueper generationem adhuc pro-at, et beneficiis suis re-at.

236. CREB-er (ra, rum) Ventus facit -ro, ut pluvia -ra inseqvatur, -riter fluens: aut saltem, ut -escat (in-et per-crebescat.)

237. CRED-it facile -ulus et ob suam -ulita-tem decipitur: dum non satis an -ibile sit qvod narratur, attendit. In-ulus contra, qvicqvid audit in-ibile esse -it. -itor-it alteri pecuniam suam, qvae dicitur -itum: sed non semper tutum est alteri sua con -ere.

238. CREM-as lardum? habebis -ia: sed appone prius foco -ia: -atum vinum cave.

239. CREM-or (oris, m) est succus e rebus aqvâ maceratis extractus. -or lactis pingvedo.

240. CREN-a, est incisura qvaevis: -atus.

241. CREP-are est sonum rudem edere qvomodo Auriga -at flagello: et -at currusper lapides tractus: et- ant fores rusticorum, dum aperiuntur: et-at qvod frangitur: et-at qvod dissilit: et -at sua jactator, dum nimis praedicat, licet interdum vix -itu digna: sed -itare incivile est. -undia reliqvenda sunt pueris, aut de-itis senibus: -itaculum adhibendum est in horto, ad abigendum aves. Con-are digitis, jocosum est: In-are aliqvem verbis, serium: Dis-are ab aliis bonum vel malum, prouti res fuerit.

242. CREP-era lux (hoc est dubia) facit -usculum.

243. CREP-idas (calceamentum suffultum subere) conficit -idarius: sed non est tutum -idato obambulare circa -idinem putei.

244. CRE-scere est in majus augescere. Sed qvum Arbor in-scit, non potes qvotidie videre inmentum ejus. Ac-scit enim insensibili ac-tione dum succus intus con-scit, foras pro-scit, sursumqve ex-scit. Fit aliqvando, ut minor suc-scat superscatqve

majorem: succîsa vero re-scat aut de-scat.Semper tamen qvod habet ac-menta sua, habet et rementa, tandemqve de-menta.

245. CRET-â scribimus: in agro -oso prove-niunt frumenta -acea: Veste -atâ utebantur.

Cretus: participium a Cernere, et Crescere.

246. CRIBR-um, qvô -amus farinam, facit -arius.

247. CRIM-en (factum qvod judicatur malum) meretur -inationem. Si tamen esse -inosum nescis, cave -inari: alias te re-inabitur.

248. CRIN-es discriminat -ali acu -ita mulier.

249. CRISP-us naturâ capillus, non opus habet -ari.

250. CRIST-am geris? etiam aves qvaedam -atae sunt.

251. CROC-ire (seu -itare,) Corvum nunqvamne audivisti? qvam sibi placeat -itu suo?

252. CROC-us (vel -um,) colore suo -eô inficit -atos cibos.

Cruciare, v. Crux. Crudelis, v. Cruor.

253. Crumena, marsupium pendulum.

254. CRU-or (oris, m) ex -ento vulnere de-fluens, -entat vestes. -dae carnes afferunt stomacho -ditatem: ergo ne -descant in ventriculo; aut faciant re-descere vulnus, coqvantur bene. -delis exercet -delitatem-deliter.

255. CRU-s, tegitur -rali, subligaturqve -ralibus fasciis: aqva -rumtenus non est profunda.

256. CRUST-a, tegumentum durius, qvod obducitur carni assatae, pani bene cocto, vulneri sanari caepto, glacianti flumini, animali crustato, parieti calce obducto, qvem -at (et in-at) -arius. -um au-tem, et-ulum est placenta tenuis tosta, et crustata, -ulata caro crustis tostis obducta, qvas parant Crustularii.

257. Crux, structura e duobus lignis transversim fixis, in qva malefici suspendebantur: nunc Patibulum: et qvaevis afflictio. Textus: Qvi affligitur CRUC-e, vel suspenditur a-e, perfert magnos -iatus, qvibus ad mortem usque ex-iatur. Sed crux qvae pios interdum Cruci-at, nihil est ad -amenta, qvibus dis- (vel per-) -abantur, qvi -fixum Salvatorem denuo -figunt.

258. CUB-amus dum qviescimus super -ili in iculo, -itu decenti. Aliqvando ac-ant sibi plures, ac-itu honestô [Con-itus cum con-ina inhonestus est:] nocte con-iâ: qvidam vero se-ant, aut sub arbore re-ant. Ad epulandum olim accumbebant, et ordine discumbebant per lectulos discubitorios: nos assidemus Mensis. Qvi decumbit, Excub-are non potest: validos enim -itores statuere oportet in -iis. Morbus incub-us-at pectori: Avis -at suis ovis: Arator incumb-it aratro, Studiosus -it studiis. Coram hoste victore satius est Pro-cumbere, qvam Succumbere, aut Occumbere.

259. CUBIT-ô (us et um,) innitimur, delica-tuli super -ale: -ô mensuramus res an sint -ales, vel bi- aut tri-cubi tales, seu tri-et qvadri-cubitae.

260. CUB-us est -icâ sigurâ.

261. CUCULL-a (et-us, et-ium, et-io) est tegmen capitis assutum tunicae, tegmen papyraceum apud Aromatarium. Bardocucullus est tunica qvâ utuntur cucullati.

262. CUCUL-us avis-at.

263. CUCU-mer (meris, et-mis, mis) editur cum carne: -rbita dat pulmentum: -rbitula in bal-neo trahit sangvinem.

264. CUD-it faber ferrum malleo, super in-e: illudque pro-ens, ex-it varia ferramenta, qvibus ac -it ansas, et si qvid confractum est re-it. Sed Cusor monetae in-it nummis imagines: Typographus vero ex-it Libros.

Cujas, et Cujus, v. sub Qvis.

265. CULCI-ta (vel -tra: dimin. -tula, vel -trula) est stragula plumis farta ad commodius sedendum: qvas facit -trarius.

266. CUL-eus (vel -leus, et -um) saccus lanaris maximus, volvi qvam gestari aptior: Dolium maximum, plaustro vehendum: Culullus, cyathus rotundus.

267. CUL-ex, insectum alatum, gracillimum.

Culina, (qvasi Coqvilina) v. Coqvere.

268. CULM-us, calamus frugum est, Unde -en tectum e culmo, stramineum, tecti cacumen.

269. CULP-a, est noxa inscie admissa: ob qvam -are potes, sed ita ut in-atum ne -es.

270. CULT-er fit a -rario, -er aratri scindit terram.

Cultor, Cultus, v. Colere. Culullus, v. Culeus.

271. Culus, foramen animalis, qvâ excrementa egeruntur.

272. Cum DEO loqveris tum, cum oras. Cum ergo scis audire DEVM, ora cum reverenter, tum fidenter.

(NB. Cum Verbis compositum mutatur in Con: ut, Convocare etc.)

273. Cumer-a (et-um) vas ubi frumenta conduntur.

274. CUMUL-us, rerum congeries est. Sed -atim-are, et qvidem -ate ac-are, ad qvid est?

275. CUN-ae, seu In-abula, sunt infantilis lectulus, ubi infans ligatur -abulis.

276. CUNCT-i (omnes in unum conjuncti) adeste! nolite -ari vos -abundi: -atio noxia est, qvando res bonae procedunt -anter.

277. CUNE-us est clavus magnus acuminatus, qvô lignator dis-at ligna. Bellator -eat exercitium; ut habeat formam -atam, et pugnet -atim.

278. CUNICUL-us (animal lepori simile) fodicat in terra -os, facitque terram -osam: sicut et -arius per -os, seu -atim, suffodit moenia.

279. -CUNQVE, adjectio indifferentiam significans. Ut: Qvi-cunqve tibi promittit bonum qvod et qvale-, et qvantum- et qvando-, accepta id: unde- tibi sit petendum, aut ubi- qvaerendum.

280. CUP-a (vel-pa) dolium vinarium, vel cerevisiarium.

281. CUP-ere honesta, et frui -itis bonis, licita -idit est: -idum esse inhonestorum, eaque Con-iscere nimiâ -idine (seu, -edine) illicitum: Per-ere autem (et Dis-ere) prava, prava Coniscentia est. Cupedi-ae sunt cibi saviores, qvas parat -arius (vel -narius) emunt autem dediti -ae, -arii (seu -osi) homines.

282. CUPR-um est aes optimum, (ab insula Cypro) ex qvo fiunt-ea (et -ina) vasa.

Cur? (q. Qyur, ex qvare) quamobrem?

283. CUR-a (attenta cogitatio) rerum, res servat; in-ia perdit. Se-us res negligit: -iosus plerumqve confundit. Praestat tamen -iositas se -itati, in qvam incidit in-iosus. Cur-a-ator negotium tibi commissum -ate, et tu Medice -a aegrum -atione attentâ. Pro-et vero Pro-ator necessaria, ut in promptu sint, et ac-et, ut omnia fiant ac-ate: ac-atio habet laudem ubiqve.

284. CURCULI-o (-unculus) arrodit frumenta.

285. CURI-a, domus in qva de publico curae aguntur. Nam, in Curi-a convenit Senatus: in -am convocat -o -ales suos: in comitiis -atis, ubi omnes -ae conveniunt, et suffragia feruntur -atim, constituuntur leges -atae.

286. CUR-rere debet -sor -riculô (um) qvô mittitur, non -sare hincinde: sim qvoque expediens negotia sua: qvidam non valentes -su, utuntur -ru aut riculo, (us:) praesertim prae-sores, qvi prae-rere necesse habent, aut per-rere varia lota. Qvum in urbe tu nultus oritur, multi pro-runt, et ac-runt, et con-runt, et circum-runt, et dis-runt: etiam foras ex-runt, et in pericula in-runt, si non tempestive re-runt. Ad bellum fit ac-sus militum, et in praelio con-sus armorum, cum variis ex-sionibus et in-sionibus. Colloqvia qvid sunt nisi dis-sus? ubi colloqventes ab una re ad aliam dis-runt, et omnia mente trans-runt. Qvum tibi pauper oc-rit (etiam inopinato oc-su) suc-rat tibi ut ei suc-curras: ut ne de-rat a te benedictio Die sicut aqva.

287. Curruca, avicula.

288. Curt-um (justo brevius) de-ari non habet opus.

289. CURV-us inaeqvaliter flexus. Arbor si -atur, sit in- (vel -re) -a: neque -itas (seu -amen, et -atura) ejus ad rectitudinem redit.

290. CUSP-is (idis, f.) est in cultro -idato: furcam cudunt -idatim, praesertim tri-idem.

291. CUSTO-s (odis, m. et f.) cum suo sub-de, destinantur -diae rerum ut eas -diant -dite: nam quod in-ditum est, perit facile.

292. CUT-is (is, f.) est carneum caris tegumentum: tegens sub- (vel subter-) -anea membra; et inter-em aqvam. 

____________________________________________

____________________________________________

C.

1. Cabal-a, scientia sceretorum oretenus tradita: -istica Theologia, 718.

2. Cacabus, olla pulmentaria, 365.

3. Cachexia, 301, mala concoctio.

4. Cacodaemon, 638, malus genius.

5. Calamita, 194, ranunculus viridis.

6. Caliendrum, 468, capillamentum factitium.

7. Calyx 385, florum (aut seminis) folliculus.

8. Camisia, Ar. Interula.

9. Cammarus 159.

10. Campe, 150, L. Eruca.

11. Canarium vinuus, 375, ex Insulis -is.

12. Can - o (-onis, m.) 954, L. Regula, -onici 968 qvi Episcopum eligunt secundum Canones.

13. Canthar-is (-idis f. 151) musca viridis venenata.

14. Cantharus, 860.

15. Canthus, 439.

16. Capparis, 102, frutex et fructus.

17. Carabus, 159, rotundus Cancer.

18. Caraei, 946.

19. Carbatinae, 380 Calcei ex corio crudo, aut corticibus.

20. Cardiacus, 811, L. cordialis.

21. Carneolus, 77.

22. Carpatus, mons, 561.

23. Carp-us, 222, junctura brachii cum manu: Metacarpium.

24. Carum, 95 (cuminum pratense.)

25. Caryophyll-um, 117 aroma clavicula-tum, us, 66, flos.

26. Cataclysmus, L. Diluvium, 568.

27. Catalogus, 497.

28. Cataphract-a, munimentum ferreum circa totum. -us (vel -arius 888).

29. Catapulta, 897, machina lapides ejaculans.

30. Cataracta (ae, f. et es, ae, m.) abruptus aqvarum de super lapsus: nempe 1 de nubibus 2 de monte praerupto. 3 Cancelli intra portas penduli super hostem immittendi.

31. Catarrhus! 305, deflaxio.

32. Catastrophe, 841: Lat. conversio.

33. Cathedra, 961, sella, docentis locus eminentior, suggestum.

34. Catholic-us-e, 971.

55. Causticus, 820, L. Adurens.

36. Cauterium, 820, instrumentum qvô signum inuritur.

37. Centaurus, 317.

38. Cephalalgia, 311, L. Capitis dolor.

39. Ceratonia; 103.

40. Cercopithecus, 187.

41. Chasma 35. L. hiatus.

42. Character, insculptum aut impressum rei signum, 343, 795.

43. Chelae, 159, brachia cancri.

44. Chiliarcha, 889.

45. Chimi-a (et -ca ars, destillatoria.)

46. Chir, L. manus. Hinc Chir-agra, 305, arthritis manuum, -otheca, 392, -omantes, 597, urgus, 820, manualis Medicus.

47. Chlamy-s Tunica eqvitis. Unde -datus, 889, fic tunicatus, Ment-e, -es.

48. Choler-a, L. flava bilis, 232, -icus, 233.

49. Choraula (ae, m.) Musicus ad choreas.

50. Chorda, 475, L. Fides, filum tensum sonans.

51. Chris-ma, L. unctio.

52. Chylus, 237, nutrimenti concocti initium.

53. Cichor-ea (et -ium) 97.

54. Cifra (seu Ciphra, Arab.) 513.

55. Cimelium pretiosa supellex seposita: 628.

56. Clerus, L. Sors. Item Ecclesiastica dignitas, 966.

57. Clibanus, furnus ferreus vel aeneus, 471.

58. Clima (atis) decinans Terrae tractus, 558.

59. Clim-ax 688, L. scala, gradatio. -actericus annus, 805. septimus (aut nonus) qvisqve recurrens (ut 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, etc.)

60. Clinicus, 812, lecto affixus.

61. Clypeus, 888.

92. Clyst-er (eris, m.) 819, purgatio qvae perposteriora inditur.

63. Cocc-yx, L. Cuculus. 218. extremitas spinae dorsi.

64. Coemeterium, L. dormitorium: sumitur pro sepulchreto, 886.

65. Colaphus, L. alapa.

66. Colla, 488, L. gluten.

67. Collyb-us. 795, permutatio pecunia -ista, 432, permutator.

68. Collyra, 854, parvus rotundus panis.

69. Collyrium, 819, ungventum oculorum.

70. Colon, et Colum, L. membrum. item intestium crassum 299.

71. Coloss-us, 408, statua ingens.

72. Colostr-um 168, (et -a) lac apartu spissum.

73. Comma, L. incisum.

74. Cometa, (ae, m.) L. Stella comata.

75. Concha, 127 testa animalis aqvatici 2 ipsum tale animal.

76. Condyl-us, junctura inter articulos digiti, 213.

77. Conger (et Congrus) 153 Angvilla marina.

78. Conope-um, 469.

79. Cophinus, cistula ex vimine, 732.

80. Cora-x, L. Corvus: -cinus piscis 155,

81. Coral-ium (et -lium) 78.

82. Coriandrum, 95.

83. Cothurnus, 383, calceamentum altum, utriqve pedi conveniens.

84. Cotyla, 225.


page 411/412, image: s205

85. Crambe, 88.

86. Cranium, 227.

87. Crateuteri-a (-orum) ferreae ansae in qvibus veru vertitur, 365.

88. Crembalum, 474.

89. Cricetus, 193.

90. Crisis, judicium. Criticus dies 805 judiciarius, qvô morbus mutatur, ut qvartus, sepimus, decimus qvarius etc.

91. Crocodilus, 194.

92. Crypta, 336, locus abditus.

93. Crystallus, L. Glacies. Item, lapis, 78.

94. Cud-o (-onis) substratum galeae stragulum, ne ferrea durities caput laedat.

95. Cuminum (seu Cyminum) 95.

96. Cyan-us herba segetibus gaudens, -eus.

97. Cyath-us, 525, poculum unius haustûs.

98. Cygnus L. Olor, 145. 2 signum coeleste 545.

99. Cylindr-us (m.) columella teres, 333 -aceus 90.

100. Cymb-a (-ula) navigiolum, 448.

101. Cymbalum, 474 instrumentum musicum aeneum.

102. Cynosbat-us (f. et um, n.) silvestris rosa. 2 baccae Cynosbati 101.

103. Cyprinus, idem qvod Crrpio: Cyprinus latus 155.

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.